Woningcorporaties; wat kunnen we betekenen?

Bewoner centraal

Sommige woningcorporaties gaan terug naar ‘de bedoeling’. Anderen willen er simpelweg zijn voor de huurders die hen het hardste nodig hebben. Hoe dan ook, de bewoner staat (weer) centraal. Tegelijkertijd verandert er veel in de samenleving en in wet- en regelgeving. Hierdoor wordt efficiënter werken en samenwerken steeds belangrijker. Woningcorporaties zitten in een transitie en zijn zich als organisatie in een rap tempo aan het ontwikkelen.

Cultuur ≠ koers

Toch is deze ontwikkeling nog niet zo simpel. Veel corporaties komen ergens anders vandaan. Soms heeft er een fusie plaatsgevonden. In veel gevallen past de cultuur nog niet bij de koers van de organisatie. Medewerkers zijn veelal betrokken en vaak lang bij de organisatie werkzaam. Instroom van jonge medewerkers is beperkt. Procesmatig werken en integraal management is relatief nieuw in de sector. En jarenlang was er niet zo’n noodzaak om te veranderen. Die tijd is echter voorbij.

 

Ontwikkeling op alle niveaus

We zien dat veel woningcorporaties volop bezig zijn met ontwikkeling:

 • Er wordt steeds meer samengewerkt met andere stakeholders om de leefbaarheid in wijken en buurten te verbeteren en om problemen tijdig te signaleren
 • Werken aan duurzaamheid en energieneutraal bouwen
 • Processen worden geoptimaliseerd en er vindt een verdere digitalisering plaats
 • Toch is de leefwereld voor veel corporaties belangrijker dan de systeemwereld
 • Het leidinggevend kader krimpt; minder managers, want de medewerker gaat erover
 • Duurzame inzetbaarheid is een thema; hoe houd je medewerkers vitaal en stimuleer je hun ontwikkeling, nu en naar de toekomst toe?
 • Continu leren en verbeteren is belangrijk om bewoners goed te kunnen helpen en om financieel gezond te blijven
 • (Keten)samenwerking wordt steeds belangrijker, zowel binnen als tussen teams
  en gezonde zakelijkheid doet zijn intrede.

En een grote vraag is hoe je deze veranderingen duurzaam maakt. Hoe borg je het in de praktijk van alledag?

(Team)ontwikkeling: wat is er nodig?

Duurzame gedragsverandering vraagt om ander leiderschap. Niet alleen op individueel niveau, juist ook in de aansturing en coaching van teams. Van medewerkers wordt flexibiliteit en wendbaarheid gevraagd. Denken in mogelijkheden in plaats van in problemen. In de samenwerking en in klantcontact wordt een beroep op andere competenties gedaan. De mate waarin mensen hierin slagen, hangt sterk af van de onderlinge wisselwerking, hulp en steun en hoe ze hierin begeleid worden.

Mensen die samenwerken beïnvloeden elkaar. Er ontstaan helpende en belemmerende patronen in denken en in doen. Vanuit het systeemdenken bepalen deze patronen en de kwaliteit van de onderlinge relaties mede of mensen er echt in slagen om hun gedrag te veranderen. Daarom vraagt echte verandering ook niet om verandermanagement. De oplossing zit in anders kijken, samen onderzoeken wat er meespeelt en dit openlijk bespreken. Tijdens het bespreken helpt het om te focussen op momenten dat het al wel lukt. Welke successen zijn er? Wat is er dan anders? Hoe kunnen we daarvan leren om vooruit te komen?

Maatwerk oplossingen voor ontwikkelvragen

Kerngroep ondersteunt leidinggevenden en medewerkers van woningcorporaties in hun ontwikkeling. Samen met bestuurders, HRM adviseurs, managers en medewerkers komen we tot maatwerk oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van een incompany training. Want zoals er geen bewoner hetzelfde is, is ook geen ontwikkelvraag gelijk.

Toch kunnen corporaties elkaar wel inspireren. Er zijn veel mooie voorbeelden in de sector te vinden die bijdragen aan duurzame (gedrags)verandering. Lees bijvoorbeeld eens wat het startpunt van Area was en waar deze woningcorporatie nu staat, in haar case study.

Wat speelt er in uw organisatie?

Als uw corporatie een ontwikkelvraag op een van deze vlakken heeft, denken we graag met u mee:

 • Management Development
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Teamontwikkeling
 • Zelfsturing of zelforganisatie
 • Duurzame inzetbaarheid waaronder talentontwikkeling
 • Competentie-ontwikkeling
 • Uitvoering van de HRM gesprekscyclus
 • Persoonlijke ontwikkeling, o.a. middels coaching en assessments
 • Continu leren, bijvoorbeeld middels intervisie

Maak een afspraak met Natascha Vendel om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken of om samen te sparren over uw ontwikkelvraag.

Kerngroep Training & Consulting ondersteunt de volgende woningcorporaties: Area, Sité Woondiensten, Woonveste, Domus en Thús Wonen.

Waarom kiezen voor Kerngroep?
Focus op resultaat

Uw visie en ambities zijn voor ons de stip op de horizon. Onze interventies leveren zichtbaar resultaat in de gewenste richting.

Verrassend betrokken

Betrokken vanaf intake tot na de borging. U kunt altijd terecht voor advies of een gesprek.

Professioneel ontwikkelen

Ontwikkeling volgens bewezen methodieken en interventies door gecertificeerde professionals.

Wilt u meer weten? Bel (0481) 45 01 60
Maandag - Vrijdag 08.30 - 17.30 uur
Wie zijn u zoal voorgegaan?