Onze visie op teamontwikkeling

Wat geloven wij over teamontwikkeling?

 1. Teams ontwikkelen zich in de praktijk toch wel, ook als je niks doet. Investeren in teamontwikkeling kan een team helpen om zich sneller en in de juiste richting te ontwikkelen.
 2. Teams hebben blinde vlekken: ze zien hun eigen eigenaardigheden en patronen niet. Een externe teamcoach is meerzijdig partijdig en geeft dit zonder oordeel terug.
 3. Andere communicatie leidt tot andere resultaten en tot meer werkplezier. Dit wordt ook wel de wet van de interactie genoemd.
 4. Een team is een middel, geen doel. Taakafhankelijkheid en een gezamenlijk doel zijn voorwaarden om een team te kunnen zijn.
 5. Een team moet zich continu aanpassen aan de context en die is ook dynamisch.
 6. Het succes van teamontwikkeling is mede afhankelijk van de inspanning van de manager en zijn/haar bereidheid om te leren.
 7. Teamontwikkeling vraagt tijd, energie, inspanning en volharding van alle betrokkenen.
 8. Inhoud kun je zien en pakken en is doorgaans veilig. Gevoel is ongrijpbaar, maar oh zo bepalend voor de gezondheid en effectiviteit van een team.
 9. Bij de meeste teams schort het niet aan actie, wel aan reflectie.
 10. Vertrouwen is de basis om samen te kunnen werken.

Stadia van teamontwikkeling

Elk team doorloopt diverse stadia van teamontwikkeling. Iedere fase vraagt om ander gedrag en anders denken. Zowel van de teamleden als van de manager. Dit kan het moment zijn om zelf, of met hulp van Kerngroep met teamontwikkeling aan de slag te gaan.

Coaching vanuit het systeemdenken

Kerngroep coacht teams vanuit het systeemdenken en hanteert vijf succesfactoren:

 • meetlat
 • eigenaarschap
 • context
 • hier-en-nu
 • de ijsberg

Systeemdenken houdt in dat het geheel centraal staat; we kijken met een brede blik naar wat er gebeurt in de interactie en wat de omgeving voor invloed heeft op het team. Mensen reageren op elkaar en beïnvloeden elkaar. Dit circulaire denken maakt mensen bewust van hun eigen bijdrage aan het in stand houden van de huidige situatie.

systeemdenken

Waarom kiezen voor Kerngroep?
Focus op resultaat

Uw visie en ambities zijn voor ons de stip op de horizon. Onze interventies leveren zichtbaar resultaat in de gewenste richting.

Verrassend betrokken

Betrokken vanaf intake tot na de borging. U kunt altijd terecht voor advies of een gesprek.

Professioneel ontwikkelen

Ontwikkeling volgens bewezen methodieken en interventies door gecertificeerde professionals.

Wilt u meer weten? Bel (0481) 45 01 60
Maandag - Vrijdag 08.30 - 17.30 uur
Wie zijn u zoal voorgegaan?