Visie op teamontwikkeling

Onze visie op teamontwikkeling

Mensen gedragen zich individueel anders dan in groepen. Zodra mensen samen in een team/groep gaan werken, ontstaat er een teamdynamiek. Er zijn veel factoren die de teamdynamiek beïnvloeden. Allereerst zijn dat de individuele teamleden zelf: Iedereen is anders. Verschillen worden vaak niet gezien als waardevol maar eerder als bedreigend of spannend. Dit kan leiden tot onbegrip en een gebrek aan onderling vertrouwen zodra mensen gaan samenwerken. Daarnaast spelen organisatorische processen mee: Is er een duidelijke missie en visie in de organisatie? Weten teams wat van hen verwacht wordt en hoe zij onderdeel zijn van het grotere geheel? Zijn taken en rollen duidelijk? Etc. Ook de leidinggevende is een bepalende factor. Bijvoorbeeld: Zijn de verwachtingen tussen leidinggevende en teamleden helder? Zijn er goede afspraken met elkaar gemaakt? Tot slot speelt ook de omgeving of markt een rol: Welke (maatschappelijke) ontwikkelingen raken een team? Hoe wordt daarop geacteerd? Etc.

Zoals je begrijpt is een team niet zo maar een groep mensen die het wel ‘even snel’ anders gaan doen als het niet lekker loopt. Een gedegen analyse helpt om helderheid te krijgen over waar de schoen wringt en wat een team nodig heeft om hier samen uit te komen.

Waar gaan wij vanuit?

 1. Teams ontwikkelen zich in de praktijk toch wel, ook als je niks doet. Investeren in teamontwikkeling kan een team helpen om zich sneller en in de juiste richting te ontwikkelen. De teamleden zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor het resultaten van het team. Een persoonlijke bijdrage van elk teamlid is dan ook een must.
 2. Teams hebben blinde vlekken: ze zien hun eigen eigenaardigheden en patronen niet. Een externe teamcoach is meerzijdig partijdig en geeft dit zonder oordeel terug.
 3. Andere communicatie leidt tot andere resultaten en tot meer werkplezier. Dit wordt ook wel de wet van de interactie genoemd.
 4. Een team is een middel, geen doel. Taakafhankelijkheid en een gezamenlijk doel zijn voorwaarden om een team te kunnen zijn.
 5. Een team moet zich continu aanpassen aan de context en die is ook dynamisch.
 6. De teamleden zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de resultaten van het team. Een persoonlijke bijdrage van elk teamlid is dan ook een must.
 7. Teamontwikkeling vraagt tijd, energie, inspanning en volharding van alle betrokkenen.
 8. Inhoud kun je zien en pakken en is doorgaans veilig. Gevoel is ongrijpbaar, maar oh zo bepalend voor de gezondheid en effectiviteit van een team.
 9. Bij de meeste teams schort het niet aan actie, wel aan reflectie.
 10. Vertrouwen is de basis om samen te kunnen werken.

Onze methodiek

Kerngroep coacht teams vanuit de systemische benadering, gecombineerd met NLP. De theoretische kaders bieden structuur en geven helderheid. Voor de teams gaat het tijdens de bijeenkomsten vooral over hun motivatie, opvattingen, overtuigingen, waarden en ervaringen. Wij werken op een pragmatische manier met teams. Niet hoog over maar aansluitend bij de belevingswereld van de teams.

De bewustwording, inzichten en tools worden gekoppeld aan het morgen op de werkplek. De sessies zijn natuurlijk belangrijk voor een team als duwtje in de rug maar daarna begint het pas echt! Een afspraak maken tijdens een teambijeenkomst is een belofte die op de werkplek ingelost gaat worden. Dat is het moment van de waarheid. En dat lukt niet altijd direct. Soms zijn er nog belemmerende factoren die in de weg staan.

Daarom zijn er meerdere sessies met een team nodig zodat het teamleren in de praktijk een vervolg kan krijgen. Een belangrijk uitgangspunt is dat elk teamlid zelf verantwoordelijk is voor de bijdrage die hij of zij levert aan de gemaakte afspraken en doelen van de teamontwikkel bijeenkomsten.

Een team moet het uiteindelijk zelf gaan doen…

Meer informatie? Neem contact op!

Neem contact met ons op voor meer informatie. We denken graag met je mee over een resultaatgericht programma dat direct toepasbaar is in de praktijk.

Lees meer over teamontwikkeling

 • Teamontwikkeling

  Teamontwikkeling

  Wil je met jouw team beter presteren?

  Lees meer
 • Teamontwikkeling door teamcoaching

  Wil je optimaal presteren met jouw team?

  Lees meer

Andere interessante blogs

Bekijk alle blogs
 • Welke van ‘de 5 frustraties van teamwork’ spelen er in jouw team?

  Welke teamfrustratie heeft de meeste aandacht nodig?

  Lees meer
 • Ongeschreven regels in teams: “Zo doen we dat hier!”

  Hoe kun je ineffectieve patronen in een team doorbreken?

  Lees meer
Contact