Visie op leren in organisaties

“Het zijn niet de sterksten of de slimsten die overleven, maar diegenen die zich het beste weten aan te passen aan de veranderingen.” Charles Darwin

De wereld om ons heen wordt complexer. Veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Technologische ontwikkelingen en maatschappelijke trends bepalen de toekomst. Dat is niet alleen nu zo, deze ontwikkeling is van alle tijden. Niemand heeft meer een baan voor het leven. Robots en computers nemen werkzaamheden over waardoor functies veranderen. Hierdoor is het ontwikkelen van ‘people skills’ voor veel medewerkers van belang. Denk aan de transitie van een accountant die geen cijferklopper meer is, maar zijn klanten als business coach verder helpt. Hoe beter je in staat bent om relaties te creëren en te verdiepen, des te succesvoller ben je als mens, zowel zakelijk als privé.

Aanpassen en jezelf blijven

Banen verdwijnen of veranderen. Vakgebieden vernieuwen zich. Bedrijven vinden zichzelf opnieuw uit en maken een transitie door. Hierdoor wordt leren en ontwikkelen in organisaties steeds belangrijker. Werkgevers zoeken mensen die willen en kunnen leren. Medewerkers die zich continu aanpassen aan wat klanten belangrijk vinden en zichzelf blijven. Die openstaan voor nieuwe informatie en zelf met ideeën komen. Medewerkers met veranderkracht die hun organisatie helpen om wendbaar te zijn en te blijven. Het is dus steeds belangrijker om te weten wat mensen drijft en hoe ontwikkelbaar ze zijn. Niet alleen voor hun huidige werkgever, juist ook voor hun eigen toekomst. Daarin wisselen mensen soms wel twee of drie keer van professie.

Hoe blijf je blij, vitaal en bevlogen?

Leren is niet alleen belangrijk om organisaties verder te ontwikkelen. Tegenwoordig wordt er zoveel van medewerkers gevraagd dat continue focus op en ruimte voor ontwikkeling ook nodig is. Denk aan de informatie overload waar we dagelijks mee te maken hebben. Kritische klanten die het beste willen en wel nu graag. Medewerkers moeten overal mee om kunnen gaan en vooral niet omvallen. Want werkgevers willen blije, vitale en bevlogen medewerkers. Soms misschien wel een schaap met vijf poten …

De uitdaging zit aan twee kanten

Andersom krijgen werkgevers steeds meer Millennials in dienst. Deze zelfverzekerde medewerkers willen meteen meedoen en toegevoegde waarde leveren. Ze zijn gewend aan technologie en economische voorspoed. Ontwikkeling is voor hen een voorwaarde, geen vraag. Net als flexibiliteit en een sfeervolle werkomgeving. In die omgeving hebben ze wel te maken met collega’s uit de Generatie X en met Babyboomers. Hoe werken deze drie generaties goed samen? Hoe maken ze hun verschillen productief? En hoe blijf je als werkgever aantrekkelijk voor al deze generaties?

Leren en implementeren

Leren en ontwikkelen is gemeengoed geworden. Bijscholen en omscholen hoort erbij. Het is nodig om de uitdagingen die deze tijd met zich meebrengt, het hoofd te bieden. En voor medewerkers om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. Voor organisaties is het belangrijk dat wat binnen geleerd wordt, buiten iets oplevert. Dat het bijdraagt aan betere resultaten, meer kwaliteit, of een hogere interne of externe klantgerichtheid. Daarom faciliteert en verankert Kerngroep duurzame gedragsverandering binnen organisaties. Dat is onze missie en onze passie.

Het geheel is meer dan de som der delen

Hoe wordt gedragsverandering duurzaam gemaakt? Dat heeft met een aantal aspecten te maken. Wij zien dat organisaties die medewerkers stimuleren om van elkaars kennis en kunde gebruik te maken, succesvoller zijn. Op deze manier wordt er van ieders potentieel gebruik gemaakt. Mensen krijgen samen meer gedaan en komen tot grotere prestaties dan ieder van hen afzonderlijk. Het 1+1 = 3 principe.

Alles begint bij willen

Een ander aspect is dat werknemers vanuit hun drijfveren in beweging willen komen. Ze willen hun skills gebruiken en doen waar ze goed in zijn. Persoonlijke motivatie leidt tot grote prestaties. Weten wat een werknemer beweegt, draagt in een belangrijke mate bij aan het succesvol inzetten van skills.

Teamontwikkeling

Waar veel medewerkers zich in kunnen ontwikkelen, is in samenwerken. Een groep mensen is niet zomaar een goed lopend team. Mensen hebben vaak verschillende drijfveren en gedragsstijlen wat soms leidt tot miscommunicatie of gedoe. Het vraagt discipline en zelfbeheersing om op elkaar af te stemmen en op het gezamenlijk doel. Wetende dat slechts de helft van alle samenwerkingen succesvol is, maakt het zinvol om in teamontwikkeling te investeren.

Leiderschap
Tot slot hebben leiders een cruciale rol in het duurzaam maken van gedragsverandering. Zij geven richting, managen, sturen en coachen hun medewerkers en hun teams. Tegenwoordig is leiderschap echter niet meer beperkt tot managers en directeuren. We zijn hier anders over gaan denken en verwachten ook dat medewerkers persoonlijk leiderschap tonen.

Organiseren of faciliteren?

Het gaat in onze optiek om een combinatie van formeel en informeel leren. Het eerste kun je organiseren, het tweede moet je faciliteren. Daarnaast ontwikkelen mensen zich zowel persoonlijk, in hun vak en als onderdeel van het grotere geheel. We gaan graag in gesprek om te onderzoeken hoe leren in uw organisatie werkt en op welke wijze medewerkers en leidinggevenden meer kunnen bijdragen aan de organisatie

Kerngroep werkt daarom van binnen naar buiten en van buiten naar binnen.

Waarom kiezen voor Kerngroep?
Focus op resultaat

Uw visie en ambities zijn voor ons de stip op de horizon. Onze interventies leveren zichtbaar resultaat in de gewenste richting.

Verrassend betrokken

Betrokken vanaf intake tot na de borging. U kunt altijd terecht voor advies of een gesprek.

Professioneel ontwikkelen

Ontwikkeling volgens bewezen methodieken en interventies door gecertificeerde professionals.

Wilt u meer weten? Bel (0481) 45 01 60
Maandag - Vrijdag 08.30 - 17.30 uur
Wie zijn u zoal voorgegaan?