Teamontwikkeling door Teamcoaching

Doelgerichte teamcoaching voor uw team

Steeds meer professionele teams schakelen regelmatig een externe teamcoach in. Teamcoaching zorgt voor structurele teamontwikkeling en verbetering van teamprestaties wanneer een team:

 • Van alles probeert, maar de sleutel tot echte verandering nog niet gevonden heeft
 • Als los zand aan elkaar hangt
 • De aanwezige potentie onvoldoende benut
 • Beheerst wordt door onderliggende fricties en ‘gedoe’
 • Binnen een korte tijd veel veranderingen moet implementeren
 • Resultaatloos vergadert en ineffectief communiceert
 • Een stap moet maken richting zelfsturing of zelforganisatie

Volg een Training Teamcoaching van Kerngroep en leer met jouw team optimaal presteren.

Interesse? Neem contact op

Resultaat van Teamcoaching

Tijdens de intake bepreken we wat het doel van de teamcoaching is. We houden rekening met de fase waarin het team zich bevindt en met de aanwezige capaciteiten. De teamcoaches van Kerngroep helpen jouw team om een volgende stap te maken. Daarin zijn we gericht op wat er wél mogelijk is. We kijken waar de hefboom zit en welke quick wins er te behalen zijn. Dat geeft het team ook de motivatie om door te gaan. Tenslotte is niks leuker dan samen vooruit gaan.

Tijdens teamcoaching werken we onder andere aan:

 • Gezamenlijke doelstelling (meetlat)
 • Interactie of open communicatie
 • Teambelang voor individueel belang

Dit levert energie, resultaat en plezier op!


Download de brochure
Ja, ik wil meer weten over de ontwikkelprogramma's van Kerngroep Neem contact op

Onderwerpen bij Teamcoaching

Tijdens de teamcoaching werkt het team aan haar doel en aan de teamcoachvraag. Het plan van aanpak dat het team tijdens de intake maakt, staat centraal tijdens de teamcoaching. Verder werkt de teamcoach met wat er op dat moment belangrijk is voor het team. Dit kan een situatie uit de praktijk zijn, een nieuwe ontwikkeling of een ingrijpende gebeurtenis. Dat is ook de kracht van Kerngroep: onze flexibiliteit om in te spelen op de behoefte van de groep. Hierdoor draagt een teamtraining van Kerngroep op duurzame wijze bij aan de ontwikkeling van jouw team.

Naast coaching van het team, is coaching van de manager bij Kerngroep meestal onderdeel van het traject. Het succes van teamontwikkeling is in onze optiek namelijk mede afhankelijk van de inspanning en focus van de manager. En dan zijn teamcoachvaardigheden en management coaching onontbeerlijk.


Download de brochure
Ja, ik wil meer weten over de ontwikkelprogramma's van Kerngroep Neem contact op

Werkwijze bij Teamcoaching

Om de teamdoelen te bereiken nemen we samen de volgende stappen:

 • Contractgesprek met opdrachtgever, een of meerdere teamleden en teamcoach
 • Intake met compleet team: teamcoachvraag & stappenplan
 • Werken met het team: aantal bijeenkomsten verspreid over een aantal maanden.
 • Het team gaat zowel zelfstandig als onder begeleiding van de teamcoach aan de slag.
 • Coachen van de manager: na de intake
 • Borging & evaluatie

Intake en analyse

Om in kaart te brengen hoe een team zichzelf klem zet, maakt de teamcoach samen met het team een analyse. Enerzijds wordt er gekeken naar wat er al is dat het team helpt om haar doel te bereiken. Wat heeft het team al in huis? Anderzijds gaat het om het identificeren van wat er mist of welke succesfactor te weinig aandacht krijgt. Wat is het knelpunt? Hierdoor wordt duidelijk wat het team te leren heeft om met de huidige situatie en de context om te gaan. Resultaat: teamcoachvraag en een stappenplan.

Tijdens de teamcoaching werkt het team aan haar doel en aan de teamcoachvraag. Mensen leren om eigenaarschap te tonen op inhoud, procedure en proces. Ze maken kennis met elkaars belemmerende en versterkende opvattingen en komen tot gedeelde normen en waarden. Dit alles wordt zichtbaar in de interactie en in de onderlinge afstemming.

Daar focust een teamcoach op: hij luistert en kijkt naar wat er gebeurt in de interactie met een meerzijdig-partijdige blik. Hij benoemt patronen waardoor teamleden zich bewust worden van het effect van hun denken en handelen. Pas als mensen weten wat hun bijdrage is, kunnen ze een keuze maken om effectief gedrag te blijven vertonen en te veranderen wat nodig is. Op deze manier ontstaan er nieuwe, effectieve patronen en krijgt een team zicht op haar potentieel. Dit draagt bij aan een hogere interne of externe klantgerichtheid, aan de kwaliteit van het werk, de resultaten en/of aan de onderlinge afstemming.

Om te voorkomen dat een team terugvalt in oude patronen (homeostase), gaat het team gedurende een aantal maanden zelf, en onder begeleiding van de teamcoach, aan de slag. Nieuwe ervaringen opdoen en samen openlijk leren zijn hierbij essentieel. Tijdens de intake bespreken we dit en maakt het team hier keuzes in.


Download de brochure
Ja, ik wil meer weten over de ontwikkelprogramma's van Kerngroep Neem contact op

Duur van Teamcoaching

De duur van een teamtraject hangt af van het doel dat je met jouw team wil bereiken. Teamontwikkeling vraagt tijd, energie, inspanning en volharding. Dit loopt van korte bijeenkomsten tot meerdaagse sessies met een teamcoach waarbij telkens een ander leerpunt of thema centraal staat. Uiteraard wordt teamcoaching afgesloten met een evaluatie waarbij doel, proces en borging centraal staan.


Download de brochure
Ja, ik wil meer weten over de ontwikkelprogramma's van Kerngroep Neem contact op

Competenties

Met teamcoaching versterkt jouw team de volgende competenties:

 • M1 groep (forming): focus op gezamenlijk doel, hoofd- en bijzaken onderscheiden, luisteren, communiceren, gezamenlijk prioriteiten stellen
 • M2 groep (storming): afspraken maken over feedback en afstemming, onderhandelen en omgaan met conflicten, van emotie naar proces, samenwerken
 • M3 team (norming): zelf prioriteiten stellen, verschillen productief maken, organisatiebewustzijn, grenzen openstellen
 • M4 team (performing): over grenzen van de eigen afdeling samenwerken, multidisciplinair samenwerken, nieuwe dienstverlening creëren

Download de brochure
Ja, ik wil meer weten over de ontwikkelprogramma's van Kerngroep Neem contact op
Snel, eenvoudig en vrijblijvend offerte aanvragen voor
 1. Naam *

 2. Organisatie

 3. E-mailadres *

 4. Telefoonnummer

 5. Aantal personen

 6. Datum


Natascha Vendel
Trainer / Coach

Waarom kiezen voor Kerngroep?
Focus op resultaat

Uw visie en ambities zijn voor ons de stip op de horizon. Onze interventies leveren zichtbaar resultaat in de gewenste richting.

Verrassend betrokken

Betrokken vanaf intake tot na de borging. U kunt altijd terecht voor advies of een gesprek.

Professioneel ontwikkelen

Ontwikkeling volgens bewezen methodieken en interventies door gecertificeerde professionals.

Wilt u meer weten? Bel (0481) 45 01 60
Maandag - Vrijdag 08.30 - 17.30 uur
Wie zijn u zoal voorgegaan?
training-teamontwikkeling-door-teamcoaching