Intervisie

Wat is intervisie?

Intervisie is een gestructureerd, zelfsturend groepsleerproces ter vergroting van de professionele effectiviteit van iedere deelnemer. Kenmerkend is de collegiale, onderlinge coaching aan de hand van een concrete werksituatie (Van Doorn & Lingsma).

Wanneer en voor wie is intervisie een geschikt middel?

Intervisie kan een geschikt middel zijn om u persoonlijk en als professional te ontwikkelen en om van uw ervaringen te leren. Zonder reflectie zouden we namelijk steeds dezelfde fouten maken …
Het kan een vervolg op teamontwikkeling zijn; als een team met elkaar wil blijven leren en/of bepaalde (groeps)competenties wil versterken. Intervisie kan ook een middel om een ontwikkelprogramma te borgen. Intervisie helpt deelnemers om de transfer van de training naar toepassing op de werkplek te maken. Daar vindt het werkelijke leren plaats.

Tijdens intervisie komen thema’s aan bod als:

 • Hoe werkt u samen met anderen?
 • Hoe gaat u om met lastige situaties bij klanten of met collega’s?
 • Hoe komt u tot de vorming van mijn oordeel?

 

Interesse? Neem contact op

Resultaat van intervisie

Doel van intervisie is leren van en met elkaar. Door collegiale coaching:

 • Krijgen deelnemers inzicht in hun eigen persoonlijke relatie m.b.t. het onderwerp van de case
 • Komen deelnemers aan intervisie tot vernieuwde actie op de werkplek

In die zin is intervisie resultaatgericht en draagt het bij aan competentieontwikkeling en organisatieontwikkeling. Intervisie helpt u om u te leren aanpassen aan nieuwe situaties, met behoud van uw eigen stijl. In deze tijd waarin verandering een constante is, is dat geen overbodige luxe. Groot voordeel van intervisie is dat het snel en flexibel in te zetten is en een geringe financiële investering vraagt.


Download de brochure
Ja, ik wil meer weten over de ontwikkelprogramma's van Kerngroep Neem contact op

Onderwerpen bij intervisie

Omdat intervisie voor veel deelnemers nieuw is, wordt er vaak gestart met een introductie workshop. Tijdens deze workshop oefenen deelnemers met de vaardigheden die nodig zijn om samen intervisie te kunnen doen. Denk aan feedback, LSD, verschillende vraagtechnieken, metacommunicatie, het bespreekbaar maken storingen enzovoort. Ook worden er een of meerdere intervisiemethoden ingetraind en oefenen deelnemers met de drie rollen.

Programma workshop

 • Reflectiespel
 • Leerbehoeften & wat breng je, wat haal je?
 • Inleiding op intervisie, ruimte voor vragen
 • Waar voldoet een goede case aan?
 • Oefenen met vragen stellen
 • Intrainen intervisiemodel & oefenen met rollen
 • Afronding: werkafspraken intervisiegroep (contract)
 • Afsluiten en evalueren

Download de brochure
Ja, ik wil meer weten over de ontwikkelprogramma's van Kerngroep Neem contact op

Werkwijze bij intervisie coaching

Omdat het van belang is dat een intervisiegroep zo snel mogelijk zelfstandig functioneert, investeert u met name in het voortraject en korter in het hoofdtraject (de bijeenkomsten zelf).

Een traject ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

 • Intakegesprek
 • Advies: go / no go
 • Introductie workshop intervisie
 • Eerste intervisiebijeenkomst
 • Begeleiding verderop in het traject

Download de brochure
Ja, ik wil meer weten over de ontwikkelprogramma's van Kerngroep Neem contact op

Duur van intervisie

De duur van een intervisietraject hangt af van het doel dat u met intervisie wilt bereiken. Als u naast persoonlijke ontwikkeling ook rendement voor uw organisatie wilt bereiken, adviseert Kerngroep u om 8 bijeenkomsten te houden.

Als een groep door een intervisiecoach van Kerngroep begeleid wordt, denkt u dan aan:

 • Intakegesprek
 • Advies: go / no go
 • Introductie workshop intervisie (dagdeel)
 • Eerste intervisiebijeenkomst (dagdeel)
 • Begeleiding verderop in het traject (dagdeel)

Download de brochure
Ja, ik wil meer weten over de ontwikkelprogramma's van Kerngroep Neem contact op

Competenties

Met intervisie versterkt u de volgende competenties

 • Samenwerken
 • Interpersoonlijke communicatie
 • Veerkracht
 • Continu leren
 • Aanpassingsvermogen
 • Klantgerichtheid

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de mogelijkheden van intervisie coaching of een intervisie training. Er vindt altijd er eerst een intakegesprek plaats. Met die uitkomsten kan de Kerngroep trainer-coach u adviseren of intervisie een goede keuze is om het leren van en met elkaar te versterken.


Download de brochure
Ja, ik wil meer weten over de ontwikkelprogramma's van Kerngroep Neem contact op
Snel, eenvoudig en vrijblijvend offerte aanvragen voor
 1. Naam *

 2. Organisatie

 3. E-mailadres *

 4. Telefoonnummer

 5. Aantal personen

 6. Datum


Tatsiana van Neerbos

Tatsiana van Neerbos
Trainer - Coach

Waarom kiezen voor Kerngroep?
Focus op resultaat

Uw visie en ambities zijn voor ons de stip op de horizon. Onze interventies leveren zichtbaar resultaat in de gewenste richting.

Verrassend betrokken

Betrokken vanaf intake tot na de borging. U kunt altijd terecht voor advies of een gesprek.

Professioneel ontwikkelen

Ontwikkeling volgens bewezen methodieken en interventies door gecertificeerde professionals.

Wilt u meer weten? Bel (0481) 45 01 60
Maandag - Vrijdag 08.30 - 17.30 uur
Wie zijn u zoal voorgegaan?
intervisie