Teamontwikkeling door teamcoaching

Steeds meer professionele teams schakelen regelmatig een externe teamcoach in. Teamcoaching zorgt voor structurele teamontwikkeling en verbetering van teamprestaties wanneer een team:

 • Van alles probeert, maar de sleutel tot echte verandering nog niet gevonden heeft
 • Als los zand aan elkaar hangt
 • De aanwezige potentie onvoldoende benut
 • Beheerst wordt door onderliggende fricties en ‘gedoe’
 • Binnen een korte tijd veel veranderingen moet implementeren
 • Resultaatloos vergadert en ineffectief communiceert
 • Een stap moet maken richting zelfsturing of zelforganisatie

Met teamcoaching door Kerngroep leer je met jouw team optimaal presteren.

Resultaat

Tijdens de intake bepreken we wat het doel van de teamcoaching is. We houden rekening met de fase waarin het team zich bevindt en met de aanwezige capaciteiten. We helpen jouw team om een volgende stap te maken. Daarin zijn we gericht op wat er wél mogelijk is. We kijken waar de hefboom zit en welke quick wins er te behalen zijn. Dat geeft het team ook de motivatie om door te gaan. Tenslotte is niks leuker dan samen vooruit gaan.

Tijdens teamcoaching werken we onder andere aan:

 • Gezamenlijke doelstelling
 • Interactie en open communicatie
 • Teambelang voor individueel belang
 • Eigenaarschap: persoonlijke bijdrage

Dit levert energie, resultaat en plezier op!

"Teamcoaching heeft ons als team veel gebracht. We werken nu veel effectiever samen en hebben ons teamdoel behaald."

Team Financieel Advies - Rabobank

Onderwerpen

Tijdens de teamcoaching werkt het team aan haar doel en aan de teamcoachvraag. Het plan van aanpak dat het team tijdens de intake maakt, staat centraal tijdens de teamcoaching. Verder werkt de teamcoach met wat er op dat moment belangrijk is voor het team. Dit kan een situatie uit de praktijk zijn, een nieuwe ontwikkeling of een ingrijpende gebeurtenis. Dat is ook de kracht van Kerngroep: onze flexibiliteit om in te spelen op de behoefte van de groep. Hierdoor draagt teamcoaching op duurzame wijze bij aan de ontwikkeling van jouw team.

Naast coaching van het team, is coaching van de leidinggevende bij Kerngroep standaard onderdeel van het traject. Het succes van teamontwikkeling is in onze optiek namelijk mede afhankelijk van de inspanning en focus van de leidinggevende. En dan zijn teamcoachvaardigheden en leiderschapscoaching onontbeerlijk.

Werkwijze

Om de teamdoelen te bereiken nemen we samen de volgende stappen:

 • Contractgesprek met opdrachtgever, een of meerdere teamleden en teamcoach
 • Intake met compleet team: teamcoachvraag & stappenplan
 • Werken met het team: aantal bijeenkomsten verspreid over een aantal maanden
 • Het team gaat zowel zelfstandig als onder begeleiding van de teamcoach aan de slag
 • Coachen van de leidinggevende
 • Boring & evaluatie

Intake en analyse

Om in kaart te brengen hoe een team zichzelf klem zet, maakt de teamcoach samen met het team een analyse. Enerzijds wordt er gekeken naar wat er al is dat het team helpt om haar doel te bereiken. Wat heeft het team al in huis? Anderzijds gaat het om het identificeren van wat er mist of welke succesfactor te weinig aandacht krijgt. Wat is het knelpunt? Hierdoor wordt duidelijk wat het team te leren heeft om met de huidige situatie en de context om te gaan. Resultaat: teamcoachvraag en een stappenplan.

Tijdens de teamcoaching werkt het team aan haar doel en aan de teamcoachvraag. Mensen leren om eigenaarschap te tonen op inhoud, procedure en proces. Ze maken kennis met elkaars belemmerende en versterkende opvattingen en komen tot gedeelde normen en waarden. Dit alles wordt zichtbaar in de interactie en in de onderlinge afstemming.

Rol van de teamcoach

De teamcoach focust zich op de interactie: zij luistert en kijkt naar wat er gebeurt in de interactie met een meerzijdig-partijdige blik. Zij benoemt patronen waardoor teamleden zich bewust worden van het effect van hun denken en handelen. Pas als mensen weten wat hun bijdrage is, kunnen ze een keuze maken om effectief gedrag te blijven vertonen en te veranderen wat nodig is. Op deze manier ontstaan er nieuwe, effectieve patronen en krijgt een team zicht op haar potentieel. Dit draagt bij aan een hogere interne of externe klantgerichtheid, aan de kwaliteit van het werk, de resultaten en/of aan de onderlinge afstemming.

Om te voorkomen dat een team terugvalt in oude patronen, gaat het team gedurende een aantal maanden zelf, en onder begeleiding van de teamcoach, aan de slag. Nieuwe ervaringen opdoen en samen openlijk leren zijn hierbij essentieel. Tijdens de intake bespreken we dit en maakt het team hier keuzes in.

Duur van Teamcoaching

De duur van een teamcoachingstraject hangt af van het doel dat je met jouw team wil bereiken. Teamontwikkeling vraagt tijd, energie, inspanning en volharding. Dit loopt van korte bijeenkomsten tot meerdaagse sessies met een teamcoach waarbij telkens een ander leerpunt of thema centraal staat. Uiteraard wordt teamcoaching afgesloten met een evaluatie waarbij doel, proces en borging centraal staan.

Meer informatie? Neem contact op!

Neem contact met ons op voor meer informatie. We denken graag met je mee over een resultaatgericht programma dat direct toepasbaar is in de praktijk.

Lees meer over teamontwikkeling

 • Teamontwikkeling: een gedemotiveerd team

  Hoe krijg je je team gemotiveerd en energiek?

  Lees meer
 • Teamontwikkeling: onderstroom in het team

  Welke belemmeringen ervaart jouw team om in actie te komen?

  Lees meer
 • Teamontwikkeling: een team met ontbrekende skills

  Hoe krijg je je team bekwaam in de benodigde vaardigheden?

  Lees meer

Andere interessante blogs

Bekijk alle blogs
 • Hoe bevorder je productieve conflicten in teams?

  Hoe krijg je je team zover om het conflict aan te gaan?

  Lees meer
 • Hoe bereik je resultaten in een team?

  Waar is de aandacht van jouw team op gericht?

  Lees meer
Contact