Teamontwikkeling

Teamontwikkeling door Kerngroep

Kerngroep gelooft dat de performance van teams en organisaties de uitkomst is van passie, de juiste mindset en aanwezige skills. Op basis van de performance kun je achterhalen waarin het team of de organisatie zich verder in te ontwikkelen heeft.

Kerngroep helpt je, als meerzijdig-partijdige waarnemer, analyseren met waar het probleem zit in het team, zodat je er vervolgens aan kunt gaan werken met elkaar. Afhankelijk van de teamvraag wordt hiervoor gewerkt met persoonlijke interviews of een teamintake. Als de analyse gemaakt is en afgestemd met het team én als het teamdoel helder is, wordt gewerkt aan het realiseren van het doel, op alle drie de lagen passie, mindset en skills.

Teamontwikkeling voor een gedemotiveerd team

Waar is de passie gebleven?

In een gedemotiveerd team is er vaak veel aan de hand. Er is veel onderstroom: je voelt dat er iets is, maar er wordt niet over gesproken. Hierdoor is het lastig te duiden waar het aan ontbreekt. Je kunt als leidinggevende dan ook lastig de vinger op de zere plek leggen. Vaak speelt historie een rol die de oorzaak of het gevolg kan zijn van de demotivatie.

Teamontwikkeling voor een team met onderstroom

Welke belemmeringen ervaart het team?

Veranderingen binnen een team vraagt om het ‘oude’ los te laten en het ‘nieuwe’ te omarmen. Denk aan een nieuwe koers, beleid, doelen, werkprocessen, systemen of taken. De oude manier van werken moet plaats maken voor een nieuwe manier van werken. Wanneer teamleden hier niet in geloven, blijven ze vertrouwen op de oude manier.

Teamontwikkeling voor een team met ontbrekende skills

Welke vaardigheden ontbreken er?

Een team dat blanco ervaring heeft met nieuwe processen of taken heeft geen idee hoe ze het moeten aanvliegen. De motivatie is er en toch is het spannend om te gaan doen. Het inventariseren van mogelijke gevolgen en ‘als, dan scenario’s’ kunnen vertragend werken. Teamleden hebben de neiging om op concrete instructies en handvatten te wachten voordat ze in actie komen.

Teamontwikkeling door teamcoaching

Wil je met jouw team optimimaal presteren?

Teamcoaching zorgt voor structurele teamontwikkeling en verbetering van teamprestaties wanneer een team:

 • Van alles probeert, maar de sleutel tot echte verandering nog niet gevonden heeft
 • Als los zand aan elkaar hangt
 • De aanwezige potentie onvoldoende benut
 • Beheerst wordt door onderliggende fricties en ‘gedoe’
 • Binnen een korte tijd veel veranderingen moet implementeren
 • Resultaatloos vergadert en ineffectief communiceert
 • Een stap moet maken richting zelfsturing of zelforganisatie

Samen stemmen we het doel af van de teamcoaching.

Inspirerende teamdagen voor jouw team

Is er niet zo veel aan de hand in jouw team en wil je vooral leuke, leerzame en inspirerende teamdagen voor je team organiseren? Aandacht voor elkaar maakt dat er iets gebeurt in de onderlinge samenwerking. Dat lukt met name wanneer een bepaald aspect in de samenwerking, interactie of communicatie wordt verbeterd. Kerngroep denkt graag met je mee voor een passende invulling van teamdagen die teamleden inspireren én het team verder brengen.

Teamontwikkeling DISC

Online teamontwikkeling met DISC en drijfveren

Hebben jullie als team de behoefte om de samenwerking te verbeteren? Dan hoef je niet te wachten tot je elkaar straks weer fysiek kunt ontmoeten! Ook nu hebben jullie de mogelijkheid om hiermee aan de slag te gaan. Laat een teamprofiel samenstellen op basis van DISC gedrag en drijfveren en krijg zo inzicht in jouw eigen stijl en in die van je collega’s. Met een creatieve online werkvorm maak je vervolgens met jouw collega’s een team SWOT analyse en een actieplan voor de toekomst.

Visie op teamontwikkeling

Onze visie op teamontwikkeling

Mensen gedragen zich individueel anders dan in groepen. Zodra mensen samen in een team/groep gaan werken, ontstaat er een teamdynamiek. Er zijn veel factoren die de teamdynamiek beïnvloeden. Kerngroep begeleidt en coacht teams vanuit een duidelijke visie en een systemische benadering.

Meer informatie? Neem contact op!

Neem contact met ons op voor meer informatie. We denken graag met je mee over een resultaatgericht programma dat direct toepasbaar is in de praktijk.

Andere interessante blogs

Bekijk alle blogs
 • Welke van ‘de 5 frustraties van teamwork’ spelen er in jouw team?

  Welke teamfrustratie heeft de meeste aandacht nodig?

  Lees meer
 • Ongeschreven regels in teams: “Zo doen we dat hier!”

  Hoe kun je ineffectieve patronen in een team doorbreken?

  Lees meer
Contact