Kerngroep

Privacybeleid

×

Privacybeleid

Kerngroep neemt jouw privacy heel serieus en zal voorzichtig met jouw gegevens omgaan. Om jouw privacy te beschermen, houdt Kerngroep zich natuurlijk aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hoe Kerngroep gebruik maakt van persoonsgegevens kun je hier terugvinden.

Wie is Kerngroep?

De missie van Kerngroep is het op gang brengen van duurzame gedragsverandering binnen organisaties. Ontwikkeling start bij zelfinzicht en bewustzijn. Vanuit inzicht in drijfveren en gedragsstijlen, werken mensen meer vanuit hun potentieel. Door deze bewustwording ontstaan mogelijkheden om eigen gedrag te veranderen en om meer met je kwaliteiten te doen. Kerngroep traint op een resultaatgerichte manier. Ontwikkeltrajecten worden aangevlogen vanuit de organisatie doelen. Vooraf benoemen we samen de gewenste resultaten. Gedurende het traject worden inzichten en acties vertaald naar een ontwikkelplan.

Kerngroep biedt verschillende soorten incompany trainingen en teamontwikkeltrajecten om verandering binnen teams en organisatie te bewerkstelligen. Naast de verschillende soorten trainingen biedt Kerngroep ook individuele begeleiding in de vorm van coachingstrajecten.

Ons kantoor bevindt zich op Slenkweg 2, 6684 DK Ressen. Ons KvK nummer is: 09115371.

Welke informatie wordt door Kerngroep verwerkt?

Kerngroep legt de gegevens van haar klanten vast om haar goed te kunnen bedienen. Denk hierbij aan gegevens als naam, adres, woonplaats, contactgegevens en een bankrekeningnummer. Deze gegevens verwerken we bij Kerngroep om de overeenkomst die we met elkaar hebben afgesloten uit te voeren en om je te informeren over relevante producten en of diensten van onszelf, of van partijen waarmee we samenwerken.

Informatie die we automatisch opslaan

Om kerngroep.com te laten werken, bijvoorbeeld om de website goed te laten zien, te beveiligen en verder te verbeteren heeft kerngroep bepaalde informatie nodig. Kerngroep verzamelt daarom informatie over jouw gebruik van kerngroep.com

Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (het nummer dat u krijgt toegewezen door uw internetaanbieder), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat je gebruikt, de pagina’s die je op kerngroep.com bezoekt en ‘cookies’.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Kerngroep ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze browser de informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van kerngroep.com kunnen je computer, mobiele telefoon of tablet of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Cookies van kerngroep.com

Bij het gebruik van kerngroep.com worden eigen cookies van Kerngroep geplaatst. Alleen Kerngroep heeft toegang tot die cookies. Kerngroep plaatst technische cookies die noodzakelijk zijn om kerngroep.com te laten werken. Daarnaast maakt Kerngroep gebruik van zogenaamde sessie-cookies. De informatie die in deze cookies wordt opgeslagen bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens en de cookies worden verwijderd zodra je het gebruik van kerngroep.com beëindigt. Kerngroep kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van de bezoekers.

Cookies van derde partijen

Kerngroep gebruikt diverse tools van Google op haar website. Zo gebruiken we Google Analytics voor het meten van het bezoek op onze website. Met behulp van de cookies die wij plaatsen maken wij onze website nog gebruiksvriendelijker. Via Google search kun je nog makkelijker door onze website zoeken. Via Google Adwords kunnen we zien welke advertenties leiden tot welke activiteiten op onze website. Op die manier kunnen we onze online uitgaven het meest gericht inzetten.

Verwijderen cookies

Je kunt bij de instellingen van jouw browser aanpassingen doorvoeren, zodat je tijdens jouw volgende bezoek aan kerngoep.com geen cookies ontvangt.

Let op: In dat geval kan het gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van kerngroep.com gebruik kunt maken of dat je geen gemakkelijke toegang hebt tot (onderdelen van) kerngroep.com Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste jouw browser instructies of de Help functie van jouw browser raadplegen.

Voor welke doelen zal Kerngroep jouw persoonsgegevens gebruiken?

Kerngroep zal de informatie over jou voor de volgende doelen gebruiken:

  • Om jouw gebruik van kerngroep.com mogelijk te maken;
  • Om de overeenkomst tussen jou en Kerngroep goed uit te kunnen voeren
  • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
  • Om Kerngroep te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
  • Om informatie over jou te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over jou, voor zover dat een passende verdere verwerking is in de zin van de algemene verordening persoonsgegevens of we dat op basis van wet- en/of regelgeving verplicht zijn;

Met wie deelt Kerngroep jouw gegevens?

Kerngroep maakt voor de uitvoering van de overeenkomst soms gebruik van derde partijen die een deel van de werkzaamheden namens Kerngroep uitvoeren. Denk hierbij aan de hosting van de servers of het uitvoeren van online marketing activiteiten.

Hoe lang bewaart Kerngroep jouw persoonsgegevens?

Kerngroep bewaart jouw persoonsgegevens zolang als dat noodzakelijk is. Als de persoonsgegevens zijn ontvangen om een overeenkomst met jou uit te voeren zal Kerngroep de gegevens bewaren tijdens de looptijd van de overeenkomst. Na afloop van de overeenkomst bewaart Kerngroep de persoonsgegevens maximaal 5 jaar tenzij een wettelijke norm anders bepaalt.

Op welke manier beschermt Kerngroep jouw gegevens?

Kerngroep zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Jouw rechten bij de persoonsgegevens

Inzien, wijzigen of blokkeren van gegevens

Als je wilt weten welke gegevens Kerngroep over jou heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen of blokkeren, dan kun je contact met ons opnemen via info@kerngroep.com Kerngroep zal de gevraagde informatie binnen 4 weken aan je toesturen.

Verwijderen van gegevens

Je kunt je gegevens laten verwijderen door een bericht te sturen naar info@kerngroep.com. We zullen je gegevens verwijderen tenzij Kerngroep een zwaarwegend belang heeft om die gegevens niet te verwijderen.

Recht op dataportabiliteit

Wil je jouw persoonsgegevens ontvangen om ze over te dragen aan een andere partij? Dan kun je contact met ons opnemen via info@kerngroep.com. Kerngroep zal de gevraagde gegevens binnen 4 weken aan je toesturen.

Intrekken van toestemming

Verwerken we jouw gegevens op basis van toestemming? Dan heb je altijd het recht om jouw toestemming in te trekken.

Persoonsgegevens doorgeven buiten de EU

Kerngroep geeft zelf geen persoonsgegevens door naar landen buiten de EU.

Klachten

Heb je klachten of complimenten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Kerngroep (www.kerngroep.com). Als je vragen hebt over dit Privacy Statement dan horen we dit graag via info@kerngroep.com