Training Functionerings- en Beoordelingsgesprekken

Ontwikkel uw medewerker vanuit een helder kader en met een mensgerichte benadering

Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken worden nogal eens door elkaar gehaald in betekenis en uitvoering ervan en dat is jammer voor het uiteindelijke resultaat. Door succesvol en mensgericht functionerings— en beoordelingsgesprekken te voeren, kunt u de prestaties van uw medewerkers verbeteren. Tenminste, wanneer er sprake is van open onderlinge communicatie. Essentieel is dat u treffend kunt weergeven hoe u het gedrag, de vaardigheden en de competenties van de medewerker ervaart en dat uw medewerker zijn ontwikkelpunten bespreekbaar durft te maken. Dit met als doel het functioneren van uw medewerker te verbeteren. Dat vraagt iets van u in uw communicatie.

Wilt u de doelen van uw organisatie en uw medewerkers goed op elkaar leren afstemmen? Wilt u handvatten voor het voeren van probleemoplossende en toekomstgerichte functioneringsgesprekken? Ziet u graag dat uw beoordelingsgesprek als treffend en als een bevestiging wordt ervaren? Dan is deze training uitstekend geschikt voor u.

Doelen van de Training Functionerings- en Beoordelingsgesprekken

Tijdens deze training Functionerings- en Beoordelingsgesprekken krijgt u handvatten aangereikt waarmee u uw functioneringsgesprekken op een effectieve manier kunt voeren. Hierbij leert u af te stemmen op uw medewerker, waardoor deze zich meer openstelt om ontwikkelpunten bespreekbaar te maken. Daarbij krijgt u praktische gereedschappen om het gesprek vanuit een progressiegerichte aanpak te voeren, waarbij u aansluit op de doelen van uw medewerker en uw organisatie. U leert daarbij ook hoe u de verschillende gesprekken goed opbouwt en hoe u de motivatie en prestaties van uw medewerkers kunt verhogen.

Bij uw beoordelingsgesprekken ervaart u het belang van een goede voorbereiding en leert u verschillen van inzicht over prestaties voorkomen, waardoor het gesprek als rechtvaardig ervaren wordt. Werk ook aan uw persoonlijke ontwikkeling met een Training Functionerings- en Beoordelingsgesprekken van Kerngroep.

Interesse? Neem contact op

Resultaat van de Training

Na de Training Functionerings- en Beoordelingsgesprekken:

 • kent u de verschillen tussen Functionerings- en Beoordelingsgesprekken
 • hebt u uw gespreksvaardigheden ontwikkeld waarmee u uzelf voldoende vaardig voelt om de verschillende gesprekken uit de cyclus effectief en mensgericht te voeren
 • weet u de doelen van de medewerker en de organisatiedoelen op elkaar af te stemmen
 • kunt u aansluiten op de gedragsstijl van de medewerker, waardoor deze meer openstaat om ontwikkelpunten te bespreken en waardoor gesprekken effectiever verlopen

Download de brochure
Ja, ik wil meer weten over de ontwikkelprogramma's van Kerngroep Neem contact op

Onderwerpen van de Training Functionerings- en Beoordelingsgesprekken

Programma dag 1:

 • Kader neerzetten voor de hele training
 • Persoonlijke leerdoelen afstemmen
 • De verschillen en overeenkomsten van functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Uitleg DISC- gedragsstijlen
 • Het herkennen van de verschillende stijlen en hoe er op in te spelen bij uw medewerkers
 • De voorbereiding op het gesprek met de medewerker
 • Algemene gespreksstructuur voor het voeren van een functioneringsgesprek
 • Afstemmen van wederzijdse verwachtingen en wederzijdse doelen
 • Oefenen met de gesprekken met behulp van een acteur
 • Verbinding maken
 • Vraagtechnieken en scherp krijgen van ontwikkelpunten
 • Coachingsvaardigheden
 • Motiveren van uw medewerker
 • Integratie opdracht
 • Invullen persoonlijk ontwikkelplan

Programma dag 2:

 • Kader neerzetten voor de dag
 • Terugblik, ervaringen delen, bespreken integratie opdracht dag 1
 • Oefening verbinding maken
 • Luisteren op 3 niveaus
 • Algemene gespreksstructuur voor het voeren van een beoordelingsgesprek
 • Omgaan met weerstanden van medewerkers in de gesprekken
 • Oefenen met de gesprekken met behulp van een acteur
 • Het eindevaluatie gesprek (inclusief effectief afsluiten en heldere afspraken)
 • Oprechte complimenten geven
 • Omgaan met weerstanden en lastige situaties, praktijkoefening
 • Het bespreken van een onvoldoende
 • Bijwerken persoonlijk ontwikkelplan

Download de brochure
Ja, ik wil meer weten over de ontwikkelprogramma's van Kerngroep Neem contact op

Werkwijze bij de Training Training Functionerings- en Beoordelingsgesprekken

Voorafgaand aan de Training Functionerings- en Beoordelingsgesprekken ontvangt u een schriftelijke intake, maakt u een gedragsanalyse en stemt u uw leerdoelen met de trainer af. Tijdens de training staat het oefenen met praktijksituaties centraal. Leren door experimenteren. De trainer creëert een veilige omgeving, waardoor er ruimte is om van gesprekken te leren. Aan de hand van verschillende cases en oefeningen leert u effectiever Functionerings- en Beoordelingsgesprekken voeren.


Download de brochure
Ja, ik wil meer weten over de ontwikkelprogramma's van Kerngroep Neem contact op

Duur van de Training Functionerings- en Beoordelingsgesprekken

De Training Functionerings- en Beoordelingsgesprekken duurt: 2 dagen

Groepsgrootte: max 10 deelnemers


Download de brochure
Ja, ik wil meer weten over de ontwikkelprogramma's van Kerngroep Neem contact op

Competenties

Met de Training Functionerings- en Beoordelingsgesprekken versterkt u de volgende competenties:

 • managen van anderen
 • interpersoonlijke communicatie
 • beïnvloeden en overtuigen
 • conflictmanagement
 • veerkracht
 • motiveren van anderen
 • coachen en ontwikkelen van anderen

Download de brochure
Ja, ik wil meer weten over de ontwikkelprogramma's van Kerngroep Neem contact op
Snel, eenvoudig en vrijblijvend offerte aanvragen voor
 1. Naam *

 2. Organisatie

 3. E-mailadres *

 4. Telefoonnummer

 5. Aantal personen

 6. Datum


Tatsiana van Neerbos

Tatsiana van Neerbos
Trainer - Coach

Waarom kiezen voor Kerngroep?
Focus op resultaat

Uw visie en ambities zijn voor ons de stip op de horizon. Onze interventies leveren zichtbaar resultaat in de gewenste richting.

Verrassend betrokken

Betrokken vanaf intake tot na de borging. U kunt altijd terecht voor advies of een gesprek.

Professioneel ontwikkelen

Ontwikkeling volgens bewezen methodieken en interventies door gecertificeerde professionals.

Wilt u meer weten? Bel (0481) 45 01 60
Maandag - Vrijdag 08.30 - 17.30 uur
Wie zijn u zoal voorgegaan?
training-functionerings-en-beoordelingsgesprekken