Over ons

Missie

Onze missie is het op gang brengen van duurzame gedragsverandering binnen organisaties. We werken daarbij van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Om dit te bereiken, werken we met onze klantrelaties aan leiderschap, teamontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en commercie.

Zelfinzicht en bewustwording

Wij zijn ervan overtuigd dat ontwikkeling start bij zelfinzicht en bewustzijn. Vanuit inzicht in drijfveren en gedragsstijlen, werken mensen meer vanuit hun potentieel. Door deze bewustwording ontstaan mogelijkheden om je eigen gedrag te veranderen en om meer met je kwaliteiten te doen. Binnen teams leidt dit inzicht tot meer begrip en een betere samenwerking. Teamleden kunnen bewust hun rol pakken en zo bijdragen aan het teamdoel. Leiders kunnen hierdoor verbindender sturen, managen en coachen.

Authenticiteit

We geloven in authentiek zijn, bij jezelf blijven. Maar ook dat je buiten je comfortzone meer leert en jezelf sneller ontwikkelt, doordat je met meer situaties effectief om kunt gaan. Door hierbij ook te werken aan persoonlijke overtuigingen leren mensen om hun verantwoordelijkheid te nemen en zelf keuzes te maken.

Motivatie

Mensen die vanuit hun potentieel werken en op hun intrinsieke motivatie worden aangesproken, presteren beter. Dit leidt tot sterkere mensen, betere teams en organisaties en daardoor tot meer tevreden klanten.

Leiderschap

Leiders vormen de spil; zij faciliteren het ontwikkelproces van hun mensen en teams. Daarom geloven wij dat organisaties met goed leiderschap het potentieel van hun mensen en teams weten te benutten en daardoor als organisatie het verschil maken.

Onze visie op teamontwikkeling

Mensen gedragen zich individueel anders dan in groepen. Zodra mensen samen in een team/groep gaan werken, ontstaat er een teamdynamiek. Er zijn veel factoren die de teamdynamiek be├»nvloeden. Kerngroep begeleidt en coacht teams vanuit een duidelijke visie en een systemische benadering.

Hoe trainen wij?

Kerngroep traint op een resultaatgerichte manier vanuit onderstaande principes:

  • Resultaatgericht
  • Borging
  • De mens als ijsberg
  • Breinvriendelijk
  • Progressiegericht
  • Eigenaarschap

Wie zijn wij?

Contact