Teamontwikkeling: onderstroom in het team

Welke belemmeringen ervaart het team?

Veranderingen binnen een team vragen om het ‘oude’ los te laten en het ‘nieuwe’ te omarmen. Denk aan een nieuwe koers, beleid, doelen, werkprocessen, systemen of taken. De oude manier van werken moet plaats maken voor een nieuwe manier van werken. Wanneer teamleden hier niet in geloven, blijven ze vertrouwen op de oude manier. Ervaringen met negatieve resultaten uit het verleden zorgen ervoor dat de negatieve overtuiging top of mind is. Voorbeelden hiervan zijn: een nieuw systeem met kinderziektes, extra nieuwe taken die een extra hoge werkdruk veroorzaakten, ontslag van collega's door niet behaalde doelen of verandering op verandering zonder resultaat.

Bij een nieuwe teamsamenstelling, een andere leidinggevende of nieuwe collega spelen de opvattingen over elkaar een belangrijke rol. Teams die geen vertrouwen hebben in hun leidinggevende, teamleden of zichzelf kunnen gedragsverandering ook onbewust en onbedoeld tegen houden. Gedachten, opvattingen en overtuigingen zijn er altijd maar worden lang niet altijd onder woorden gebracht. Dit leidt vaak tot onbegrip tussen teamleden. Als je immers niet begrijpt waarom iemand iets doet, kan dat ook weer leiden tot een opvatting over de betreffende persoon. Voor je het weet is er een wirwar aan etiketten die teamleden op elkaar plakken zonder er over te praten met elkaar. Teams die veel beperkend denken over en voor elkaar voeden daarmee eindeloze discussies wat hen afhoudt van het daadwerkelijk in actie komen.

Stel je voor: Er is een team dat al jaren met elkaar samenwerkt en er wordt geen feedback aan elkaar gegeven. De teamleden hebben in het verleden al eens een feedbacktraining gevolgd. Ze kennen de stappen van feedback, maar passen het niet toe. De leidinggevende wil graag dat het team meer leert van elkaar waarbij teamleden elkaar feedback geven. De leidinggevende overweegt een training feedback, zodat de theorie weer wordt opgefrist en ze het gaan toepassen in de praktijk.

Het enkel en alleen trainen in feedback vaardigheden heeft bij dit team geen zin. Ze weten immers al hoe ze feedback moeten geven. Het is de kunst om te achterhalen waarom er geen feedback wordt gegeven aan elkaar. Welke opvattingen hebben ze over het geven en ontvangen van feedback? En welke opvattingen hebben ze over elkaar? Als ze bijvoorbeeld geloven dat collega’s niet open staan voor feedback en dat feedback tot conflicten gaat leiden, dan gaan ze geen feedback geven aan elkaar. Je hebt met dit team te werken aan de collectieve mindset. Is het 100% waar dat collega’s niet open staan voor feedback en dat het tot conflicten zal leiden? Door teams bewust te maken van hun belemmerende mindset en bekend te maken met een positieve mindset, zullen ze geen belemmering meer ervaren.

Welk gedrag vertoont een team met onderstroom?

Het team wil wel in actie komen, maar doet het nog niet. Iets weerhoudt ze om dat te doen. Je kunt onderstaand gedrag waarnemen:

 • Weerstand
 • Achterdochtig
 • Afwachtend
 • Ja, maar…
 • Klagen
 • Ja zeggen en nee doen
 • Excuus gedrag
 • Passieve houding
 • Voorwaarden stellen
 • Het is een terugkerend punt op het werkoverleg
 • Verdedigende houding vanuit eigen standpunt
 • Uitstellen van acties
 • Verzanden in discussies
 • Praten namens de groep of andere teamleden

Opvattingen die teamleden kunnen hebben:

 • Eerst zien, dan geloven
 • We hebben dit al zo vaak geprobeerd
 • Dit gaat echt niet werken
 • Dit kunnen we niet
 • Dit past niet bij ons
 • Ik zie het nut er niet van in
 • Opvattingen over elkaar: er zijn maar een paar teamleden die dit kunnen, de rest niet

Meer informatie? Neem contact op!

Neem contact met ons op voor meer informatie. We denken graag met je mee over een resultaatgericht programma dat direct toepasbaar is in de praktijk.

Hoe krijg ik mijn team in de actie?

In de intake fase sporen we op wat de positieve en negatieve gedachten, opvattingen en overtuigingen zijn binnen een team. Zo krijgen we zicht op de onderstroom.  De positieve gedachten, opvattingen en overtuigingen gaan we tijdens het teamtraject verder uitnutten. De negatieve worden met behulp van diverse technieken ter discussie gesteld, onderzocht, vervangen of gedelete. Dit zal effect hebben op het gedrag van het team in de buitenste cirkel: het zichtbare gedrag. Uiteraard hebben we geen toverstokje: daarom leggen we de nadruk op wat het effect zal zijn in de praktijk. Het is work in progress: teams krijgen opdrachten mee om de nieuwe gedachten, opvattingen en overtuigingen te kunnen borgen.

Wil je het beste uit je team of organisatie halen door middel van teamontwikkeling? Ga met een van onze ervaren teamcoaches in gesprek en ontdek wat er aan de hand zou kunnen zijn in jouw team en welke oplossingen er zijn voor een betere teamperformance

Lees meer over teamontwikkeling

 • Teamontwikkeling: een gedemotiveerd team

  Hoe krijg je je team gemotiveerd en energiek?

  Lees meer
 • Teamontwikkeling: een team met ontbrekende skills

  Hoe krijg je je team bekwaam in de benodigde vaardigheden?

  Lees meer
 • Teamontwikkeling door teamcoaching

  Wil je optimaal presteren met jouw team?

  Lees meer
 • DISC drijfveren test analyse

  DISC en Drijfveren

  Wil je inzicht in jouw DISC gedragstijl en drijfveren?

  Lees meer

Andere interessante blogs

Bekijk alle blogs
 • Ongeschreven regels in teams: “Zo doen we dat hier!”

  Hoe kun je ineffectieve patronen in een team doorbreken?

  Lees meer
 • Hoe bevorder je productieve conflicten in teams?

  Hoe krijg je je team zover om het conflict aan te gaan?

  Lees meer
Contact