De kracht van overtuigingen. Hoe je denkt bepaalt je gedrag!

 

– Life is a self-fulfilling
prophecy and you
usually get
what you expect –

“Ik ken mijn klant, die zit hier niet op te wachten. “Dat heb ik al geprobeerd, dat werkt daar niet!”
“Ik kan niet verkopen….” Deze ‘self-fulfilling prophecies’ hoor ik regelmatig in trainingen of coachings. Het zelfvervullende maakt dat ze vaak bevestigd worden in de praktijk… ”Zie je wel, ze willen het niet/het werkt niet/ik kan dat niet”. De crux zit hem in dat wat je gelooft uiteindelijk bepaalt hoe je je gedraagt en of je succesvol bent in wat je wilt bereiken of niet.

Jouw overtuigingen

Ben jij je ervan bewust hoe bepalend jouw overtuigingen zijn in je leven? Bewust of onbewust sturen ze wat je doet. Jouw overtuigingen helpen je over je eigen schaduw te springen, of je in een dal te storten. Wat je denkt bepaalt hoe je je voelt en hoe je je voelt bepaalt hoe je je gedraagt. Met andere woorden; een simpele gedachte kan een enorme invloed hebben op wat je doet en of je succesvol bent.

Overtuiging stuurt gedrag

Het is zo dat een enkele gedachte nog niet bepalend is voor ons gedrag. Echter, als we deze gedachte maar vaak genoeg denken en bevestigd zien, wordt het een overtuiging. En overtuigingen sturen ons gedrag!

Wanneer we een gedachte als uitgangspunt nemen van hoe je je gedraagt, dan is dat goed nieuws! We kunnen beïnvloeden hoe we denken en hoe we de wereld om ons heen beleven. Dan kunnen we dus ook beïnvloeden hoe we reageren op en welke interactie wij hebben met onze omgeving. Stel je eens voor: hoe je denkt en wat je gelooft bepaalt wat je doet! Dan zouden we allemaal precies diegene kunnen worden die we willen zijn, toch?

In theorie wel, alleen… in de praktijk blijkt dat dit lang niet altijd het geval is. Hoe dat kan? Wellicht zijn de gedachten die we hebben juist belemmerend, in plaats van helpend of krachtgevend. Misschien denk je onbewust “dit kan ik toch niet?” of “wie ben ik om dit te vragen?” Dit zijn overtuigingen die je niet verder helpen. Sterker nog, ze weerhouden je van wat je wilt bereiken.

Hoe komen ze tot stand?

overtuigingen

Overtuigingen beginnen bij het meemaken en waarnemen van gebeurtenissen en situaties. In dit waarnemen zit meteen de essentie. Onze waarnemingen worden gekleurd door waar wij opgroeien, ons gezin, onze omgeving, de cultuur, wat we meemaken en welke waarden daarin belangrijk zijn. Dit betekent dat we niet objectief waarnemen, maar onbewust evalueren op basis van al onze eerdere ervaringen en overtuigingen. Dit vormt als het ware de bril waardoor wij onze wereld waarnemen. Je zult begrijpen dat ieder mens zijn eigen, unieke bril heeft. En zo heeft iedereen ook zijn eigen waarheid…

Welke invloed kunnen ze hebben?

Hoewel gekleurd, vormt deze bril onderdeel van ons overlevingsmechanisme. Het is onze gebruikershandleiding voor onze interactie met anderen en hoe we met bepaalde situaties en gebeurtenissen kunnen omgaan. Het geeft ons richting in ons handelen. Het zet ons aan tot actie en weerhoudt ons soms ook.

Waarom zou je ze ter discussie willen stellen?

Als deze overtuigingen zoveel invloed hebben, waarom zou je ze dan willen veranderen? Als je ergens écht van overtuigd bent, ga je veel doelgerichter en daadkrachtiger te werk. Veel positieve quotes of levenswijsheden hebben een overtuiging in zich waar je je in kan herkennen. Daarom zijn deze krachtgevend. Bijvoorbeeld: “Als iemand anders het kan, kan ik het leren!” of “Alles is mogelijk!” Zo’n overtuiging werkt dan positief en is krachtgevend. Een overtuiging kan echter ook belemmerend werken en je weerhouden om iets te doen. Bijvoorbeeld: “Dat zal mij wel weer gebeuren.” of “Dat is veel te hoog gegrepen voor mij.”
Wanneer je dit gelooft, pas je je gedrag daar onbewust op aan. In dat laatste geval is het interessant om deze overtuiging eens onder de loep te leggen.

Veranderen van een overtuiging?

Maar als iets zo ingesleten en bepalend is, kan je het dan nog wel wijzigen? Ja! Want niet zozeer de gebeurtenis zelf bepaalt hoe je je gedraagt, maar hoe je over de gebeurtenis denkt wel. Met andere woorden; wanneer je je perspectief verandert, verandert ook je blik. Hoe je dat doet? Bijvoorbeeld door belemmerende overtuigingen om te bouwen naar krachtgevende overtuigingen. Van: “Dat is veel te hoog gegrepen voor mij” naar: “Wanneer ik het probeer, leer ik daar op z’n minst iets van wat ik mee kan nemen naar de toekomst”. Of van: “Dat zal mij wel weer gebeuren” naar: “Als me dat gebeurt, ben ik op z’n minst voorbereid”.
Hoe vaker je (bewust) zo denkt, des te makkelijker is het om dit tot een duurzaam onderdeel van je denken te maken. Wanneer je je overtuigingen kunt veranderen kan je daarmee ook een duurzame gedragsverandering tot stand brengen!

Dus hoe je denkt bepaalt je gedrag… probeer het maar eens en zie welk effect het op jou kan hebben. Heb je interesse in het werken met overtuigingen? Ik vertel je graag meer!

Waarom kiezen voor Kerngroep?
Focus op resultaat

Uw visie en ambities zijn voor ons de stip op de horizon. Onze interventies leveren zichtbaar resultaat in de gewenste richting.

Verrassend betrokken

Betrokken vanaf intake tot na de borging. U kunt altijd terecht voor advies of een gesprek.

Professioneel ontwikkelen

Ontwikkeling volgens bewezen methodieken en interventies door gecertificeerde professionals.

Wilt u meer weten? Bel (0481) 45 01 60
Maandag - Vrijdag 08.30 - 17.30 uur
Wie zijn u zoal voorgegaan?