Kerngroep

Teamwork

×

Wat is teamwork?

Teamwork is de actie van samenwerken door twee of meer mensen om een bepaald doel te bereiken. Het omvat het werken samen, het delen van ideeën, het communiceren, het leren van elkaar en het gezamenlijk oplossen van problemen.
Patrick Lencioni, een bekende managementconsultant en auteur, heeft in zijn boek “The Five Dysfunctions of a Team” een model gepresenteerd dat de kernprincipes van effectief teamwork beschrijft. Volgens Lencioni draait teamwork om het overwinnen van vijf belangrijke disfuncties die de prestaties van een team kunnen belemmeren.

Hier zijn de vijf dysfuncties en hoe ze worden overwonnen:

  • Gebrek aan vertrouwen: Dit is de basis van effectief teamwork. Teamleden moeten zich veilig voelen om kwetsbaarheid te tonen en openlijk over fouten en zorgen te praten. Vertrouwen wordt opgebouwd door open communicatie, het delen van persoonlijke achtergronden en het tonen van eerlijkheid en oprechtheid.
  • Vrees voor conflicten: Gezonde teams moeten in staat zijn om constructieve conflicten aan te gaan. Dit betekent dat teamleden meningsverschillen kunnen uiten zonder angst voor negatieve consequenties. Door conflicten aan te gaan en te bespreken, kunnen betere beslissingen worden genomen en kunnen problemen effectiever worden opgelost.
  • Gebrek aan betrokkenheid: Wanneer teamleden niet betrokken zijn bij beslissingen, voelen ze zich niet verantwoordelijk voor de uitkomsten. Betrokkenheid wordt bereikt wanneer teamleden de kans krijgen om hun stem te laten horen en echt te participeren in de besluitvorming.
  • Vermijding van verantwoordelijkheid: In een sterk team voelen leden zich verantwoordelijk voor de prestaties van het gehele team, niet alleen voor hun individuele taken. Dit betekent dat ze bereid zijn om elkaar aan te spreken op prestaties en gedrag dat niet in lijn is met de teamdoelen.
  • Gebrek aan focus op resultaten: Het uiteindelijke doel van een team is om resultaten te bereiken. Teamleden moeten begrijpen en prioriteit geven aan de overkoepelende doelen van het team boven individuele belangen of afdelingsdoelen.

Lencioni’s model benadrukt dat het overwinnen van deze dysfuncties een doorlopend proces is dat betrokkenheid, openheid en een sterke gemeenschappelijke focus vereist.Als deze principes worden geïntegreerd in de cultuur van het team, kan effectief teamwork worden bereikt en kunnen teams beter samenwerken om doelen te bereiken.