Kerngroep

PDCA

×

Wat is een PDCA-cyclus?

PDCA staat voor Plan-Do-Check-Act, en het is een managementmethode die wordt gebruikt om processen te verbeteren en problemen op te lossen. Het concept is ontwikkeld door Dr. W. Edwards Deming en is gebaseerd op het principe van continu verbeteren.

De vier stappen van het PDCA-cyclus zijn als volgt:

  1. Plan (Plannen): In deze eerste fase identificeert het team het probleem of de uitdaging en stelt het een plan op om het doel te bereiken. Dit omvat het vaststellen van doelstellingen, het in kaart brengen van het proces, het verzamelen van relevante gegevens en het bepalen van de benodigde middelen.
  2. Do (Uitvoeren): In deze fase wordt het plan in de praktijk gebracht. Het team implementeert de voorgestelde oplossing, voert de activiteiten uit zoals gepland en verzamelt gegevens tijdens de uitvoering.
  3. Check (Controleren): Nadat de acties zijn uitgevoerd, wordt de prestatie geƫvalueerd en vergeleken met de oorspronkelijke doelstellingen. Het team analyseert de verzamelde gegevens om te bepalen of de beoogde resultaten zijn behaald en of er verbeteringen nodig zijn.
  4. Act (Handelen): In deze laatste fase worden conclusies getrokken uit de evaluatie en worden passende aanpassingen gedaan. Als de resultaten overeenkomen met de doelstellingen, kunnen de verbeterde processen als standaard worden geĆÆmplementeerd. Als er discrepanties zijn, wordt het plan aangepast en begint het PDCA-cyclusproces opnieuw.

Waarom je een PDCA-cyclus wil gebruiken

Het PDCA-model is een iteratief proces, wat betekent dat het herhaaldelijk kan worden toegepast om voortdurende verbetering te bevorderen. Door deze cyclus regelmatig te doorlopen, kunnen organisaties en hun teams de processen optimaliseren en de kwaliteit van de output verhogen.