Kerngroep

Missie en Visie

×

Wat is een missie en visie?

Een missie is een beknopte verklaring van het bestaansdoel van een organisatie. Het beschrijft wat ze doet, voor wie, en waarom. Het geeft richting en focus aan haar activiteiten. Een visie daarentegen is een toekomstgerichte verklaring.

Wat is een missie?

Een missie van een bedrijf is een beknopte verklaring die beschrijft waarom het bedrijf bestaat en wat het nastreeft. Het benadrukt de kernwaarden, doelgroep en doelstellingen van het bedrijf. Kort gezegd, het is de ‘waarom’ van het bedrijf, dat richting geeft aan zijn activiteiten en dient als een kompas voor besluitvorming en strategische planning. Het is bedoeld om zowel intern als extern te inspireren en de identiteit van het bedrijf te definiëren.

Wat is een visie?

Een bedrijfsvisie is een beknopte verklaring die de langetermijndoelen en de gewenste toekomstige richting van een bedrijf beschrijft. Het geeft aan waar het bedrijf naar streeft en wat het hoopt te bereiken op de lange termijn. De visie dient als een inspirerende gids voor medewerkers en leiders om hen te motiveren en te richten bij het nemen van beslissingen en het plannen van strategieën om deze toekomstige doelen te bereiken. Het is als een beeld van de gewenste bestemming van het bedrijf.

Waarom heeft een bedrijf een missie en een visie nodig?

  • Richting en Focus: Een missie en visie bieden duidelijke richtlijnen voor het bedrijf, waardoor het weet waar het naartoe gaat en wat het wil bereiken.
  • Motivatie en Betrokkenheid: Ze motiveren medewerkers en betrekken hen bij het gemeenschappelijke doel van het bedrijf, wat de productiviteit en betrokkenheid verhoogt.
  • Identiteitsvorming: Ze helpen bij het definiëren van de identiteit en waarden van het bedrijf, wat de herkenbaarheid en differentiatie in de markt bevordert.
  • Besluitvormingskader: Ze fungeren als een besluitvormingskader op basis waarvan strategische en operationele beslissingen worden genomen, wat de consistentie bevordert.
  • Stakeholderbetrokkenheid: Ze trekken klanten, investeerders en andere belanghebbenden aan door te laten zien wat het bedrijf nastreeft en waarom het relevant is, wat bijdraagt aan het succes op lange termijn.

Hoe ziet een goede missie en visie eruit?

Een goede missie is beknopt, inspireert, benadrukt kernwaarden, en richt zich op klanten. Een visie is toekomstgericht, ambitieus, uniek, meetbaar, consistent met de missie en breed gedeeld. Beide verklaringen moeten de identiteit van het bedrijf weerspiegelen en fungeren als richtlijnen voor strategische beslissingen en betrokkenheid van belanghebbenden. Ze moeten regelmatig worden herzien om relevant te blijven.

Een bedrijf heeft een missie en visie nodig omdat ze richting geven, medewerkers motiveren, identiteit creëren, besluitvorming begeleiden en stakeholders betrekken. Een goede missie is beknopt en inspirerend, terwijl een visie toekomstgericht, ambitieus en meetbaar moet zijn. Beide verklaringen moeten de identiteit van het bedrijf weerspiegelen en regelmatig worden herzien om relevant te blijven.