Kerngroep

Eigenaarschap

×

Wat is eigenaarschap?

Eigenaarschap is het persoonlijke commitment aan en de verantwoordelijkheid voor niet alleen de taken die aan ons zijn toegewezen, maar ook voor de resultaten en successen van een organisatie of team. Het gaat verder dan alleen het uitvoeren van opgedragen werkzaamheden; het omvat het nemen van initiatief, het oplossen van problemen en het proactief bijdragen aan verbeteringen.

Waarom is eigenaarschap zo belangrijk?

 • Verhoogde betrokkenheid: Eigenaarschap stimuleert een diepere betrokkenheid bij het werk en de organisatie. Dit leidt tot meer motivatie en tevredenheid.
 • Initiatief en innovatie: Het bevordert het nemen van initiatief en het zoeken naar innovatieve oplossingen voor problemen
 • Verantwoordelijkheid voor resultaten: Medewerkers nemen niet alleen verantwoordelijkheid voor hun taken, maar ook voor de uitkomsten en impact daarvan.
 • Verbeterde samenwerkingen: Teams waarin leden eigenaarschap tonen, werken effectiever samen omdat ze een gezamenlijk doel voor ogen hebben.

Hoe kun je eigenaarschap ontwikkelen bij je team?

 • Stel duidelijke verwachtingen: Zorg dat iedereen weet wat er van hen verwacht wordt en hoe hun bijdrage het grotere plaatje beïnvloedt.
 • Geef autonomie: Laat medewerkers zelf bepalen hoe ze hun doelen bereiken. Dit bevordert het gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid.
 • Creëer een cultuur van vertrouwen: Moedig open communicatie en fouten maken aan als leermomenten.
 • Erken en waardeer bijdragen: Herken en beloon de inspanningen en resultaten van individuen en teams.

Waar ligt de uitdaging?

 • Balans tussen sturing en autonomie: Het vinden van de juiste balans tussen het geven van richting en het bieden van autonomie kan uitdagend zijn.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor mislukkingen: Het vereist een cultuur waarin mislukkingen worden gezien als een kans om te leren, niet als een reden voor straf.
 • Consistentie in engagement: Het behouden van een hoog niveau van eigenaarschap over tijd heen kan een uitdaging zijn, vooral in tijden van verandering of onzekerheid.

Eigenaarschap is dus een belangrijke factor voor het succes in een organisatie. Het stimuleert betrokkenheid, verantwoordelijkheid en samenwerking. Door een omgeving te creëren waarin medewerkers zich empowered voelen om initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te dragen voor hun acties en resultaten, kunnen organisaties een cultuur van eigenaarschap bevorderen. Dat zal leiden tot betere prestaties en tevredenheid op de werkvloer.