Kerngroep

Borging

×

Wat is borging?

Borging in de context van training en coaching betekent het integreren en handhaven van nieuwe kennis, vaardigheden en gedragingen die tijdens leerinterventies zijn verkregen, in de dagelijkse werkpraktijk. Het is een proces dat ervoor zorgt dat wat in de leeromgeving is geleerd, wordt verankerd en toegepast, waardoor duurzame verandering en verbetering ontstaan. 

Waarom is borging belangrijk?

 1. Duurzame verandering
  Borging zorgt ervoor dat het geleerde niet slechts tijdelijk wordt toegepast, maar leidt tot duurzame gedragsverandering. Het maximaliseert de return on investment in training en coaching. 
 1. Praktische relevantie
  Wat in training is geleerd, moet direct relevant zijn voor de dagelijkse werkzaamheden. Borging waarborgt dat medewerkers de geleerde concepten kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk van het werk. 
 1. Optimalisatie van resultaten
  Door borging kunnen organisaties de impact van training en coaching maximaliseren, wat leidt tot verbeterde individuele prestaties en uiteindelijk tot organisatorisch succes. 

Hoe pas je borging toe?

 1. Actieve participatie van medewerkers
  Medewerkers spelen een cruciale rol bij borging. Ze moeten actief betrokken zijn bij het toepassen van wat ze hebben geleerd. Dit omvat het stellen van doelen, reflecteren op de leerervaring en het actief inbrengen van nieuwe kennis en vaardigheden in hun dagelijkse taken. 
 1. Ondersteuning van leidinggevenden
  Leidinggevenden hebben de verantwoordelijkheid om een omgeving te creëren die leren en borging stimuleert. Ze moeten regelmatig communiceren over de waarde van wat is geleerd, duidelijke verwachtingen uitspreken en ruimte bieden voor toepassing in de praktijk.
 1. Rol van interne coaches
  Interne coaches kunnen een cruciale rol spelen in het ondersteunen van medewerkers bij de borging. Ze kunnen individuele coachingssessies organiseren, feedback geven en de voortgang monitoren, waardoor een continu leerproces ontstaat. 
 1. Implementatie van herhalingsmechanismen
  Herhaling is een krachtig middel voor borging. Periodieke herhaling van essentiële concepten, mogelijk via microlearning of korte workshops, versterkt het geleerde en bevordert langetermijnretentie. 
 1. Evalueren en aanpassen
  Een continue evaluatie van de effectiviteit van borgingsstrategieën is essentieel. Organisaties moeten bereid zijn om hun aanpak aan te passen op basis van feedback en prestatie-indicatoren.

Borging is geen eenmalige gebeurtenis, maar een doorlopend proces dat samenwerking vereist tussen medewerkers, leidinggevenden en interne coaches. Door dit proces te omarmen, kunnen organisaties de volledige waarde halen uit hun investeringen in training en coaching, wat resulteert in een continu verbeterende en lerende organisatie. Het is de gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen die leidt tot een succesvolle implementatie van borging in de dagelijkse werkpraktijk.