fixed & growth mindset

Drie tips om een growth mindset te ontwikkelen

Vaak wordt me gevraagd: “Waarom hamer jij in trainingen zo op de leer van Carol Dweck? De leer van fixed en growth mindset? Dat is toch voor kinderen?”

Mijns inziens zou je deze leer heel goed kunnen gebruiken bij feedback en beoordelingsgesprekken van je medewerkers. Je creëert effectievere feedback en beoordelingsgesprekken en daarmee een effectievere organisatie.

Als trainer bij Kerngroep gebruik ik deze methodiek vaak expliciet in mijn trainingen aan management, maar altijd vanuit mijn eigen trainerschap naar trainees. Omdat ik geloof dat trainen effectief moet zijn.

Coachend leiderschap

Eén van de kenmerken van dienend leiderschap (of coachend leiderschap) is, naast beoordelen, medewerkers motiveren en enthousiasmeren. De leidinggevende is daarmee op de achtergrond aanwezig als aanjager van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van zijn of haar medewerkers.  Voorwaarde is wel dat zowel medewerker als leidinggevende hun ‘fixed mindset’ verruilen voor een ‘growth mindset’. In onder andere de training Motiverende Gespreksvoering wordt dit verder uitgewerkt.

Fixed mindset

Medewerkers met een gefixeerd denkkader (fixed mindset) kiezen eerder voor werk dat zij al kunnen. Omdat fouten maken voor hen en hun leidinggevende geen optie is, vermijden ze werkzaamheden waarin zij minder bedreven zijn. Resultaat en succes telt, niet de kans om iets (nieuws) te leren. Perfectionisme en/of faalangst overheersen en zijn redenen om nieuwe ervaringen uit de weg te gaan.

Leidinggevenden met een fixed mindset nemen minder initiatief om hun medewerkers te coachen. Ze nemen sneller het roer over als zij denken dat het fout dreigt te gaan. Deze leidinggevenden stellen vaak dat mensen zijn zoals ze zijn en dat capaciteiten vaststaan.

Leidinggevenden met een Growth mindset

Leidinggevenden met een growth mindset hebben daarentegen de overtuiging dat de capaciteiten van mensen te ontwikkelen zijn. Zij stimuleren de ontwikkeling van hun medewerkers, merken een eventuele vooruitgang beter op en spotten zo eerder talentvolle medewerkers. Ze gebruiken hun mindset ook bij feedback-, (loopbaan)coach-, jobcrafings- en/of POP-gesprekken, omdat ze overtuigd zijn dat de persoonlijke- en professionele kwaliteiten van medewerkers te ontwikkelen zijn.

Deze positieve insteek met betrekking tot ontwikkeling geldt natuurlijk ook voor medewerkers.

Medewerkers met een Growth Mindset

Medewerkers met een growth mindset kiezen vaker voor iets nieuws en verlaten hun comfortzone. Zij gaan het avontuur aan en spannen zich in om het maximale uit zichzelf te halen. Falen hoort ook bij dit proces. Dat betekent niets meer, maar ook niets minder, dan dat de medewerker nog meer wil ‘oefenen’.

Wist je, dat mensen slechts de helft aanspreken van wat zij werkelijk in hun mars hebben? Hoeveel van jouw persoonlijk potentieel spreek jij werkelijk aan?

Drie tips om een growth mindset te ontwikkelen:

1. Vier (proces) succes!
Laat medewerkers terugkijken op het ‘proces’ en het succes daarvan. Wanneer we reflecteren op een (succesvol) proces wordt leren en ontwikkelen leuker, medewerkers raken meer betrokken en hun zelfvertrouwen stijgt. Reflecteren op proces met succes creëert motivatie.

2. Creëer een risicovrije leeromgeving
Op het tegeltje bij mijn oma stond de tekst: Fouten zijn kansen om iets te leren. Organisaties en managers zouden een klimaat moeten creëren waarin medewerkers fouten als leermomenten gaan zien. In zo’n werkomgeving ontlokken leiders bij hun medewerkers de visie van leermogelijkheden, in plaats van dat zij belerend waarschuwen voor de gevaren. Ze bevorderen reflectie en laten hun medewerkers opties ervaren, in plaats van de angst om afgerekend te worden.
Medewerkers prijzen zich gelukkig met een (coachende) leidinggevende. Iemand die blij is wanneer zij aangeven iets niet te weten of te kunnen, en dat zij daardoor iets niet goed hebben gedaan.

3. Geef feedback op het proces
Carol Dweck (professor @ Stanford University) geeft vanuit onderzoek al langer aan dat feedback geven op het proces waardevoller is in vergelijking met het eindresultaat. Vergeet daarbij niet dat complimenten minstens zo belangrijk zijn als verbeterpunten!

Meer weten? Neem dan contact met me op!

Waarom kiezen voor Kerngroep?
Focus op resultaat

Uw visie en ambities zijn voor ons de stip op de horizon. Onze interventies leveren zichtbaar resultaat in de gewenste richting.

Verrassend betrokken

Betrokken vanaf intake tot na de borging. U kunt altijd terecht voor advies of een gesprek.

Professioneel ontwikkelen

Ontwikkeling volgens bewezen methodieken en interventies door gecertificeerde professionals.

Wilt u meer weten? Bel (0481) 45 01 60
Maandag - Vrijdag 08.30 - 17.30 uur
Wie zijn u zoal voorgegaan?