Competentieanalyse – competentietest

Voor gedragsverandering en prestatieverbetering

Competentieontwikkeling

Competentieontwikkeling draagt bij aan een fit tussen wat een organisatie vraagt en wat een medewerker wil en kan. Juist daarom staat er in bijna elk functieprofiel welke competenties van belang zijn om de functie succesvol te kunnen uitoefenen. Het is zowel voor een (nieuwe) medewerker als voor een werkgever van belang om te weten in welke mate iemand beschikt over de gevraagde competenties. Met de competentieanalyse krijgt u dit inzicht.

Competentieanalyse

Competenties worden ook wel beschreven als het vermogen om kritisch succesvol gedrag te vertonen. Ofwel: de manier waarop iemand zijn capaciteiten, kennis, vaardigheden, houding en persoonlijkheid inzet om zijn rol succesvol te vervullen. Succesvol wil zeggen op een wijze die bijdraagt aan de organisatie- of afdelingsdoelen.

Allereerst wordt er vanuit het functieprofiel bekeken welke competenties van belang zijn om te meten. De medewerker vult vervolgens een online vragenlijst in, waardoor de competentieanalyse gegenereerd kan worden. Tijdens de nabespreking krijgt de medewerker inzicht in zijn persoonlijkheidskenmerken in relatie tot de competenties die voor de functie van belang zijn. Dit betekent dat de medewerker een beeld krijgt van de competenties waar hij/zij goed en minder goed in is.

Nature of nurture?

Deels spreken we over talenten die aangeboren zijn. In de competentieanalyse zijn dit de persoonlijkheidskenmerken. Anderzijds is het mogelijk om kennis te vergroten, ervaring op te doen en vaardigheden te ontwikkelen en te trainen. Daar wordt in de nabespreking van de analyse ook bij stil gestaan. Het rapport kan immers niet weten wat u hier al aan gedaan heeft.

Om de competenties waar u minder goed in bent te verbeteren doet de competentietest een aantal suggesties. U bespreekt met uw leidinggevende en coach welke ontwikkelactiviteiten van belang zijn om uw (nieuwe) functie succesvol te kunnen uitoefenen. Welke gedragsverandering is nodig om tot prestatieverbetering te komen? En welke van uw sterke persoonlijkheidskenmerken kunt u bewuster inzetten? Deze inzichten zet u om naar acties en neemt u op in uw Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

Totaalbeeld voor een ontwikkelassessment

Zet u de competentieanalyse in als ontwikkelassessment? Dan adviseert Kerngroep u om 3 assessments in te zetten, zodat u een totaalbeeld krijgt van iemands mogelijkheden. De medewerker krijgt zicht op wat hij werkelijk wil en belangrijk vindt (drijfveren), hoe hij deze persoonlijke doelen het liefst bereikt (gedragsstijlen) en welke competenties hij ‘in huis heeft’ en welke competenties al dan niet ontwikkelbaar zijn. Kortom: met een competentieanalyse, DISC-gedragsanalyse en drijfverenanalyse krijgt u zicht op of het in iemand zit en of deze persoon de beweging vanuit zijn drijfveren en gedragsstijlen kan en wil maken.

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over competentieontwikkeling.

Waarom kiezen voor Kerngroep?
Focus op resultaat

Uw visie en ambities zijn voor ons de stip op de horizon. Onze interventies leveren zichtbaar resultaat in de gewenste richting.

Verrassend betrokken

Betrokken vanaf intake tot na de borging. U kunt altijd terecht voor advies of een gesprek.

Professioneel ontwikkelen

Ontwikkeling volgens bewezen methodieken en interventies door gecertificeerde professionals.

Wilt u meer weten? Bel (0481) 45 01 60
Maandag - Vrijdag 08.30 - 17.30 uur
Wie zijn u zoal voorgegaan?