Persoonlijke Coaching

Persoonlijke coaching richt zich op het in gang zetten en het versnellen van de door jouw gewenste persoonlijke ontwikkeling. Een persoonlijke coach van Kerngroep helpt je om scherp inzicht te krijgen in jouw persoonlijke coachvraag. Daarbij kijken we naar wat de kern is van hetgeen jou remt in je persoonlijke groei en helpen we jezelf te ontwikkelen in de door jouw gewenste richting.

Inzicht en persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke groei begint wat ons betreft bij bewustwording en zelfinzicht; wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Een coachingstraject bij Kerngroep start daarom met een gedrags- en drijfverenanalyse. Een gedragsanalyse geeft inzicht in jouw gedragsstijlen, welk gedrag je laat zien. Hierbij gaat het om de interactie van jou met je omgeving. De drijfverenanalyse maakt helder waarom je doet wat je doet. Wat motiveert je en wat vind je belangrijk in het leven. Juist de combinatie van deze twee analyses geeft een waardevol en compleet beeld. Met deze informatie kan gericht worden gewerkt aan jouw persoonlijke coachvraag.

Werkwijze persoonlijke coaching bij Kerngroep

In een persoonlijk intakegesprek wordt jouw coachvraag besproken, geanalyseerd en scherp gekregen. Samen met jou wordt het vertrekpunt en de doelstelling afgestemd. Ook is deze intake bedoeld om te bepalen of er een juiste klik is met de persoonlijke coach van Kerngroep. Een coachtraject van Kerngroep kent de volgende stappen:

 • Intakegesprek voor bepalen van je coachvraag
 • Start van het coachplan + inzetten DISC- en drijfverenanalyses
 • 3 live-coachings van een dagdeel bij Kerngroep op locatie
 • 3 tussentijdse telefonische coach- en afstemmomenten
 • Borging en evaluatie

Het coachplan

Stap 1 – Coachsessie 1: Zelfreflectie

Met behulp van een persoonlijke DISC-gedrag- & drijfverenanalyse brengen we jouw persoonlijke profiel in kaart. Het profiel geeft inzicht in de voorkeursgedragsstijlen en de onderliggende motivatie. Tijdens ons eerste coachgesprek krijg je inzichten in jouw voorkeursstijlen en brengen we de sterktes en valkuilen in kaart.

De analyses vul je voorafgaand aan de eerste sessie online in. Je ontvangt de rapporten ook vooraf. Zo kun je dit alvast voorbereiden, doorlezen en je vragen noteren.

De analyses koppelen we uiteraard aan jouw coachvraag. We brengen samen de knelpunten in kaart. Ook sporen we de overtuigingen op die jou in de weg staan om de juiste focus te hebben op jouw doel. We werken aan nieuwe, krachtgevende overtuigingen die jou steunen in het bereiken van je doel.

Stap 2 en 3– Coachsessie 2 en 3

In de twee vervolgsessies werken we verder aan het versterken van vaardigheden die jou helpen je doel te bereiken. Het zal een combinatie zijn van trainen en coachen. Enerzijds heel praktische handvatten om aan de slag te gaan, anderzijds vanuit verdiepende vraagstelling komen tot inzichten en bewustwording welke bijdragen aan jouw persoonlijke groei.

Dit betekent veel oefenen tijdens de coachsessies en daarmee ervaringsgericht leren hoe je jouw doel kunt bereiken. Elke sessie wordt afgesloten met een korte evaluatie en met concrete afspraken over wat je gaat doen.

Onze aanpak

De inhoudelijke coaching is een combinatie van (korte) theorie, bewustwording, inzichts -en ervaringsoefeningen, koppelen van de inzichten aan de dagelijkse praktijk. Daarnaast is het belangrijk dat voorafgaand en na afloop van elke coaching de meegegeven huiswerkopdracht voor tussendoor serieus en met aandacht wordt uitgevoerd. Hierdoor zal het effect van de coaching een blijvend karakter krijgen.
Aan het begin van elke coaching wordt de opdracht besproken en gaan we in op inzichten, conclusies en nog mogelijke knelpunten. Ook is het de bedoeling dat je voorafgaand aan elke coaching een (compact) reflectieverslag aanlevert, zodat we een goed vertrekpunt hebben voor elke coaching.

Tijdspad

Tussen de coachings zit een periode van 4 weken. Twee weken na elke livecoaching, is een telefonisch coachmoment van ongeveer een half uur om de voortgang te bespreken en in te gaan op actuele vraagstukken.

Voor wie is onze coaching bestemd?

Onze coachtrajecten zijn voor degene die bereid zijn tijd en energie in hun eigen ontwikkeling te steken. Onze programma’s zijn intensief, soms confronterend maar altijd gericht op het beantwoorden van jouw coachvraag.

Meer informatie over persoonlijke coaching bij Kerngroep

Wil je meer weten over een persoonlijk coachinstraject bij Kerngroep en wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. We bespreken graag met jou de mogelijkheden. Naast persoonlijke coaching biedt Kerngroep ook diverse trainingen die jou en je team verder kunnen helpen bij je ontwikkeling.

Interesse? Neem contact op

Resultaat Persoonlijke Coaching

Persoonlijke coaching richt zich op het in gang zetten en het versnellen van de door jou gewenste persoonlijke ontwikkeling. Een persoonlijke coach van Kerngroep kan je helpen inzicht te krijgen in de kern van hetgeen wat jou remt in je persoonlijke groei en je vervolgens helpen jezelf te ontwikkelen in de door jou gewenste richting.


Download de brochure
Ja, ik wil meer weten over de ontwikkelprogramma's van Kerngroep Neem contact op

Onderwerpen Persoonlijke Coaching

Persoonlijke groei begint wat ons betreft bij zelfinzicht: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Een persoonlijk coachtraject bij Kerngroep start vaak met een gedrags- en drijfverenanalyse. Hiermee krijg je inzicht in jouw gedragsstijl (welk gedrag laat je zien?) en je drijfveren (waarom doet je wat je doet?). Van hieruit kan gericht worden gewerkt aan jouw persoonlijke coachvraag.


Download de brochure
Ja, ik wil meer weten over de ontwikkelprogramma's van Kerngroep Neem contact op

Werkwijze Persoonlijke Coaching

In een persoonlijk intakegesprek wordt jouw coachvraag besproken, geanalyseerd en scherp gekregen. Samen met jou wordt het vertrekpunt en de doelstelling afgestemd. Deze intake is ook bedoeld om te bepalen of er een klik is met de persoonlijke coach van Kerngroep.

Een persoonlijk coachtraject bij Kerngroep kent de volgende stappen:

 • Intake gesprek voor bepalen van uw coachvraag
 • Opstellen van een coachcontract
 • Zelfinzicht creëren met een eerste coachgesprek, eventueel vanuit DISC-gedragsanalyse en drijfverenanalyse
 • Vervolg coachgesprekken
 • Borging en evaluatie

Download de brochure
Ja, ik wil meer weten over de ontwikkelprogramma's van Kerngroep Neem contact op

Duur Persoonlijke Coaching


Download de brochure
Ja, ik wil meer weten over de ontwikkelprogramma's van Kerngroep Neem contact op

Competenties Persoonlijke Coaching


Download de brochure
Ja, ik wil meer weten over de ontwikkelprogramma's van Kerngroep Neem contact op
Snel, eenvoudig en vrijblijvend offerte aanvragen voor
 1. Naam *

 2. Organisatie

 3. E-mailadres *

 4. Telefoonnummer

 5. Aantal personen

 6. Datum


Laura van Doorn

Laura van Doorn
Trainer / Coach

Waarom kiezen voor Kerngroep?
Focus op resultaat

Uw visie en ambities zijn voor ons de stip op de horizon. Onze interventies leveren zichtbaar resultaat in de gewenste richting.

Verrassend betrokken

Betrokken vanaf intake tot na de borging. U kunt altijd terecht voor advies of een gesprek.

Professioneel ontwikkelen

Ontwikkeling volgens bewezen methodieken en interventies door gecertificeerde professionals.

Wilt u meer weten? Bel (0481) 45 01 60
Maandag - Vrijdag 08.30 - 17.30 uur
Wie zijn u zoal voorgegaan?
persoonlijke-coaching