Case study wooncorporatie Area

Bedrijf: Area
Contact: Jan van Vucht
Functie: directeur-bestuurder
Klant sinds: april 2013

area_case_study

Area

Area is een wooncorporatie met zo’n 8000 woningen in de regio Uden-Veghel. Medewerkers van Area zetten zich ervoor in dat mensen goed kunnen wonen, in bedrijvige steden, levendige dorpen en prettige wijken. Vanuit de kernwaarden ‘verbindend, uitdagend en hartelijk’, leveren medewerkers een bijdrage aan het realiseren van de visie van Area: “vooruit naar de bedoeling.”

Cultuurverandering bij woningcorporaties

De nieuwe woningwet, het passend toewijzen en de verhuurdersheffing hebben invloed op de wijze waarop woningcorporaties hun bedrijf en dienstverlening organiseren. Juist om er voor de meest kwetsbare huurders te kunnen zijn, is het belangrijk om efficiënt te werken, verantwoordelijkheid te nemen en heldere afspraken te maken. Voor leidinggevenden geldt de paradox: sturen door los te laten. Medewerkers moeten de ruimte krijgen om maatwerk te leveren en zelf beslissingen te nemen. Door afdeling overschrijdend samen te werken, worden huurders beter en sneller geholpen. Ook wordt er meer en meer een beroep gedaan op het adaptief vermogen van corporatie medewerkers. Veranderingen volgen elkaar namelijk in hoog tempo op.

Geen hogere wiskunde en allemaal best logisch toch? Als je echter bedenkt dat de meeste woningcorporaties een familiecultuur hadden en een cultuurverandering 3 tot 5 jaar duurt, dan is dit voor veel medewerkers en leidinggevenden nog best een opgave. Ook omdat er soms meer op inhoud dan op resultaat werd gestuurd. Lees hieronder hoe Area hiermee om is gegaan.

Klantvraag Area in 2013

Jan van Vucht: “Om onze visie te realiseren, is een cultuurverandering nodig. De houding en het gedrag dat voortvloeit uit de nieuwe, gewenste cultuur, is voor veel medewerkers en leidinggevenden nog lastig. Help ons om bepaalde vaardigheden te versterken, zodat we beter samenwerken, effectiever overleggen en leren door te evalueren (PDCA). Zorg er ook voor dat onze managers en teamcoaches de tools hebben om hun medewerkers en hun teams te coachen op het gewenste gedrag.”

Het beginpunt: Ontwikkeling centraal stellen

Een goed gesprek voeren over je eigen functioneren bleek voor sommige medewerkers een uitdaging te zijn. Dit gold ook voor leidinggevenden: hoe kun je duidelijk aangeven waar iemand in zijn ontwikkeling staat, wat iemand bijdraagt, wat je mist en de dialoog hierover aangaan?
Verder waren leidinggevenden het nog niet gewend om de rol van teamcoach te vervullen. In 2014 luidde de vraag dan ook: “Laat de aap daar waar hij hoort, pak meer de rol van procesbegeleider en vergroot het potentieel van medewerkers.”

De voortgang: Teamevaluatie van de doelstellingen

Eind 2015 was Area zo ver dat het traditionele evaluatie/beoordelingsgesprek anders kon worden ingevuld. Juist omdat er meer en beter werd samengewerkt, was de tijd rijp om elkaar feedback te geven. Het voortgangsgesprek werd facultatief en het evaluatiegesprek kreeg een andere vorm.
Dit alles gebeurde in het jaar waarin de kernwaarde ‘uitdagend’ centraal stond.

De vraag: “Onze teams gaan hun teamdoelstelling en ieders bijdrage hieraan voor het eerst binnen hun eigen team evalueren. Help ze om deze bijeenkomst vorm te geven op eigen wijze, waarbij samen leren en samen lol hebben centraal staat.”

Onze aanpak

2013/2014
1. Drie Area incompany trainingen waarin ervaringsgericht leren centraal stond en veel aandacht voor borging
2. Training voor leidinggevenden: Handvatten voor resultaatgerichte borging en coaching

Ervaring van Area:

Natascha verzorgde met de Kerngroep voor alle medewerkers van Area de zogenaamde Area trainingen. Ze gaf ze op meerdere manieren de relatie met onze kernwaarden gestalte. Hierdoor bleek de training niet ‘zomaar’ een training, maar een echte Area training. De cursisten meldden zonder uitzondering veel van de training te hebben geleerd.”
Sandra van der Heiden, adviseur Communicatie en Organisatieontwikkeling.

2014
1. Drie trainingen voor leidinggevenden:
o Handvatten voor resultaatgerichte borging en coaching
o Coaching & Empowerment
o Voortgangsgesprekken
2. Training Voortgangsgesprekken voor medewerkers, open inschrijving.

Ervaring van Area:

“Afgelopen woensdag heb ik sollicitatiegesprekken gevoerd. Ik heb regelmatig aan de training Voortgangsgesprekken gedacht. Ik voelde mij een “OEN” en dit heeft me geholpen in mijn gesprekken. Inmiddels heb ik 3 voortgangsgesprekken achter de rug die goed zijn verlopen. Bedankt voor het feit dat ik bovenstaande 2 leerpunten heb mogen en kunnen meenemen na de training.”
Dirk van den Tillaar, teamcoach

2015
1. Area Training: Collegiale Toetsing Eigen Stijl, een teambijeenkomst voor elk team

Wil je weten wat het resultaat is van de samenwerking tussen Area en Kerngroep?

Resultaten:

  • Elkaar aanspreken is makkelijker geworden en gebeurt veel meer, dwars door de organisatie heen, top-down en bottom-up;
  • Medewerkers en leidinggevenden durven zich meer uit te spreken en hun vertrouwen in elkaar en in de organisatie is gegroeid;
  • Leidinggevenden hebben geleerd meer los te laten, waardoor medewerkers meer regelruimte ervaren;
  • Medewerkers hebben geleerd om zaken met elkaar en met hun leidinggevende te doen;
  • Er wordt meer gestuurd op resultaten en op output;
  • Overleggen zijn effectiever en de PDCA-cyclus wordt beter gehanteerd.

“Feedback geven en ontvangen is echt makkelijker geworden!”
Natasja van Bakel, adviseur Onderhoud

Meer weten?

Wil je meer weten over onze werkwijze? Maak een vrijblijvende afspraak, dan vertellen we wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen.

Waarom kiezen voor Kerngroep?
Focus op resultaat

Uw visie en ambities zijn voor ons de stip op de horizon. Onze interventies leveren zichtbaar resultaat in de gewenste richting.

Verrassend betrokken

Betrokken vanaf intake tot na de borging. U kunt altijd terecht voor advies of een gesprek.

Professioneel ontwikkelen

Ontwikkeling volgens bewezen methodieken en interventies door gecertificeerde professionals.

Wilt u meer weten? Bel (0481) 45 01 60
Maandag - Vrijdag 08.30 - 17.30 uur
Wie zijn u zoal voorgegaan?