Borging

Uit onderzoek van Brinkerhoff  over wel en niet gerealiseerde waarde voor organisaties die trainingen (laten) uitvoeren blijkt dat:

Juist daarom is borging van nieuw aangeleerd gedrag essentieel voor het slagen van ieder ontwikkeltraject!

Kerngroep besteedt veel aandacht aan borging voorafgaand, tijdens en na afloop van ontwikkeltrajecten. Niet voor niets starten we bij elke training of coaching met de rol van het management. Zij zijn zeer bepalend in het uiteindelijke succes van een ontwikkeltraject. Het is aan het management om hun mensen te blijven coachen op de aangereikte nieuwe vaardigheden en het gewenste nieuwe gedrag. Samen komen we overeen welke rol de manager en coach hierin vervult.

Coachplan ten behoeve van borging

Tijdens een ontwikkelprogramma voor uw mensen wordt een Coachplan opgesteld waarin de ontwikkeldoelstelling voor het trainings- en/of coachingsprogramma is opgenomen. Dit coachplan wordt meestal toegevoegd aan het bestaande Persoonlijk Ontwikkel Plan van de betreffende medewerker. Gedurende het ontwikkelprogramma wordt het coachplan gevuld met sterke- en ontwikkelpunten. Uw mensen gaan tussentijds in de praktijk aan de slag met het toepassen. De directe coach wordt deelgenoot gemaakt en coacht zijn of haar mensen vanuit het coachplan. Om de coach scherp te houden en ervoor te zorgen dat deze één op één aansluit in zijn/haar coaching, wordt veelal een coach de coachprogramma verzorgd. Om progressie zichtbaar te maken, starten we ontwikkeltrajecten vaak met 0-meting in de vorm van een DISC gedragsanalyse, een competentietest of een 360 graden feedback. Na afloop van een ontwikkelprogramma volgt een 1- meting en soms ook een 2-meting. Tijdens de (tussen) evaluaties ontvangt u van Kerngroep een rapport met de bevindingen, resultaten en praktisch gereedschap om de ingezette verbeterslag voort te zetten en daarmee te borgen

Bij ontwikkeltrajecten ondersteunt Kerngroep organisaties ook regelmatig met het opstellen van nieuwe functieprofielen, waarin het gewenste gedrag wordt vastgelegd en vanuit competenties wordt weergegeven. Hierdoor wordt het gewenste gedrag vastgelegd en wordt het integraal onderdeel van de HR-cyclus.

Interesse? Neem contact op
Ja, ik wil meer weten over de ontwikkelprogramma's van Kerngroep Neem contact op
Waarom kiezen voor Kerngroep?
Focus op resultaat

Uw visie en ambities zijn voor ons de stip op de horizon. Onze interventies leveren zichtbaar resultaat in de gewenste richting.

Verrassend betrokken

Betrokken vanaf intake tot na de borging. U kunt altijd terecht voor advies of een gesprek.

Professioneel ontwikkelen

Ontwikkeling volgens bewezen methodieken en interventies door gecertificeerde professionals.

Wilt u meer weten? Bel (0481) 45 01 60
Maandag - Vrijdag 08.30 - 17.30 uur
Wie zijn u zoal voorgegaan?