Kerngroep

Waarom borging essentieel is voor ontwikkeltrajecten

×
Ga terug naar het overzicht

Wanneer je in een organisatie kiest voor een ontwikkeltraject is dat vaak nog geen garantie voor succes. Hoewel training of coaching zelf meestal als positief ervaren wordt, blijkt het in de praktijk toepassen van het geleerde een stuk weerbarstiger. Zo zijn er deelnemers die niet eens een poging doen om de veranderingen door te voeren. Het overgrote deel probeert het wel maar valt uiteindelijk terug op oude en bestaande werkmethodes. Slechts een kleine groep geeft aan blijvende veranderingen te hebben doorgevoerd. Juist daarom is borging van nieuw aangeleerd gedrag essentieel voor het slagen van ieder ontwikkeltraject.

Ketting voor ontwikkeltrajecten

Blijvend resultaat, hoe pak je dat aan?

Om ontwikkeltrajecten tot een blijvend succes te maken, werkt Kerngroep met een cyclus van vijf stappen:

  1. Bewustwording
  2. Inzicht
  3. Gedrag aanleren
  4. Gedrag toepassen in de praktijk
  5. Borgen

Bewustwording

Het doel van de bewustwordingsfase is dat je bekend raakt met nieuwe materie, een nieuw perspectief,  voor jou nieuwe theorie, etc. Deze eerste stap is belangrijk omdat hier het zaadje geplant wordt voor het verbreden van je kijk of het benaderen vanuit een andere invalshoek.

Inzicht

Inzicht is de volgende stap. De definitie van inzicht is: de toestand dat je iets begrijpt, of snapt hoe iets in elkaar zit. Hier maken we de vertaalslag naar: wat betekent dit voor jou? Hier vindt zelfreflectie plaats. Persoonlijke overtuigingen en opvattingen komen vaak naar boven en zijn belangrijk om aan te werken. Het wegnemen van belemmeringen maakt de weg vrij naar het aanleren van nieuwe gedrag.

Gedrag aanleren

Gedrag aanleren gebeurt door te DOEN. Het zelf ervaren, nog een keer over doen en daarna nog een keer, zorgt ervoor dat je vertrouwd raakt met een andere manier van communiceren.  Doordat je gedrag bewust toepast, kan dit soms ‘nep’ voelen. Bij niet geautomatiseerd gedrag hoort deze fase erbij.

Gedrag toepassen

Tijdens de training maken we al de vertaalslag naar: Hoe ga je dit straks inzetten in jouw dagelijkse werk? Bij wie en wanneer? En ook: wat kan jou nog weerhouden om dit te gaan doen.
Het uitwerken van concrete acties tijdens de training, geeft focus voor het inzetten in de praktijk. Hier vindt immers het echte leren plaats: met vallen en opstaan. We vragen deelnemers om elk succes, hoe klein ook, te noteren en deze met ons te delen. We vragen ook om het gedrag structureel, dagelijks te integreren in het werk. Want hier geldt: If you don’t use it, you lose it.

Borging

Terugval naar oud gedrag ligt altijd op de loer. Momenten van de waarheid daarin zijn: vakanties, extreme drukte op het werk, veranderingen in de manier van werken, een nieuwe leidinggevende, etc. Daarom gaan we samen kijken naar hoe de echte integratie voor de lange termijn ingebed gaat worden. Hier is niet één pasklaar antwoord voor. We kijken vooral naar bestaande structuren (bila’s, (werk)overleggen, intervisiegroepen, coachings, gesprekkencyclus) en hoe we die kunnen benutten in de borging. Belangrijk is dat het niet voelt als veel extra werk maar dat het vooral past binnen het werk zodat het bijna als vanzelf gaat.

Wat kan kerngroep voor jou betekenen?

Kerngroep besteedt veel aandacht aan borging voorafgaand, tijdens en na afloop van ontwikkeltrajecten. Wij kijken samen naar waar je als organisatie staat, waar je naartoe wilt en hoe dat bereikt gaat worden. Naast teamontwikkeling bieden wij diverse soorten trainingen en coachingstrajecten. Lijkt het je interessant om meer te weten over onze werkwijzen? Neem dan contact op met Kerngroep. Wij informeren je graag naar de mogelijkheden en wat we voor jou kunnen betekenen.

Ga terug naar het overzicht