Kerngroep

Terug van vakantie: hoe zat het ook al weer?

×
Ga terug naar het overzicht

Wat blijft er bij jou hangen na een training? Hoe ga jij om met nieuwe kennis, ideeën en acties die je uit een training hebt gehaald? Uit onderzoek van Brinkerhoff blijkt dat na het volgen van een training uiteindelijk 85% van de mensen weer terugvalt in oude gedragspatronen. Tijdens trainingen ontbreekt het meestal niet aan enthousiasme of inzet bij deelnemers. Het nut ervan wordt vaak wel ingezien en ook de bereidheid om aan de slag te gaan met de voorgenomen acties is er, maar toch vallen we regelmatig terug in onze routines en oude patronen.

Dit gebeurt vooral op momenten waarop de dagelijkse gang van zaken anders loopt dan ‘normaal’.  Bijvoorbeeld wanneer je terugkomt van vakantie, of wanneer je een deel van het werk van een collega er tijdelijk bij doet of gewoon bij extra drukte.

Om een ontwikkeltraject succesvol te maken, hanteert Kerngroep een cyclus van vijf stappen: bewustwordinginzichtgedrag aanlerengedrag toepassen in de praktijk en borging. Vooral dat laatste is van groot belang om veranderingen blijvend door te voeren. Waardoor komt het dat mensen vaak geneigd zijn om terug te vallen op hun oude manier van werken?

Time for Change

Nieuwe vaardigheden

Een veel voorkomende oorzaak is dat het nieuwe gedrag nog niet is geautomatiseerd. De vertrouwde werkwijze is meer eigen en daardoor makkelijker. Een nieuwe manier van werken kost meer moeite en energie. Vooral na een vakantie is er vaak veel te doen en kunnen net nieuw geleerde vaardigheden op de achtergrond raken.

Het eigen maken van nieuwe gewoontes heeft ook zijn tijd nodig. Zo blijkt uit Brits onderzoek (2009) dat dit gemiddeld 66 dagen duurt. Daar komt bij dat hoe lastiger het aan te leren is, hoe meer tijd je ervoor nodig hebt. Af en toe terugvallen in hoe je het altijd gedaan hebt, hoort bij ontwikkelen. Zolang je jezelf er bewust van bent en je de nieuw aangeleerde vaardigheid weer opnieuw oppakt, is de kans van slagen groot.

Tips om nieuw gedrag te automatiseren

 • Zorg dat je elke ochtend scherp op je netvlies hebt wat je anders wilt doen en hoe. Door het bewust in je gedachten op te roepen, blijft het top of mind. Het verschil met routine gedrag is dat je daar niet bij na hoeft te denken, het gaat vanzelf.
 • Blijf je herinneren waarom je ook al weer ander gedrag in wilde zetten en wat je er mee wilt bereiken. Blijkbaar ben je niet tevreden met hoe het nu gaat en levert je manier van werken niet het gewenste resultaat op.
 • Onderzoek wat jou in de weg staat om nieuw gedrag succesvol toe te passen. Stel jezelf daarbij de volgende vragen:
  • Waarom lukt het niet?
  • Wat levert de huidige werkwijze op? Wat houd jij in stand door zo te werken?
  • Wat verlies je? Wat moet je opgeven als je op de nieuwe manier gaat werken? Is het je dat waard?
  • Wat gaat de nieuwe manier van werken opleveren?

Als je deze vragen gaat beantwoorden, ga je merken dat het niet alleen over het nieuwe gedrag gaat maar ook over eventuele belemmeringen en/of overtuigingen die een rol spelen. Ontdek voor jezelf waar voor jou de grootste uitdaging zit.

 • Pas de PDCA-cyclus toe op jouw eigen ontwikkeling: evalueer regelmatig met jezelf en monitor je vooruitgang. Door dit wekelijks te doen, kun je bijstellen wat niet goed werkt en doorgaan met dat wat succesvol blijkt te zijn.
 • Verander niet te veel tegelijk. Dat leidt af. Je maakt het jezelf onnodig lastig. Pak één ding tegelijk op. Zorg dat je het onder de knie krijgt en het toe kunt voegen aan je routine. Daarna begin je pas aan de volgende actie op je lijstje.
 • Houd een dagboek bij met je vorderingen en hoe er in de omgeving gereageerd wordt op jouw nieuwe gedrag. Wat waren je successen? In welke valkuil ben je gestapt? Door het bij te houden, blijf je je bewust van het feit dat je in ontwikkeling bent.

Wat kan Kerngroep voor jou betekenen?

Kerngroep is gespecialiseerd in trainen en coachen van teams en individuen. In onze trajecten is borging een belangrijk onderdeel. Zowel voorafgaand, tijdens als na afloop van ontwikkeltrajecten. Lijkt het je interessant om meer te weten over onze manier van werken? Neem dan contact op met Kerngroep. Wij informeren je graag naar de mogelijkheden en wat we voor jou kunnen betekenen.

Ga terug naar het overzicht