Kerngroep

Teamontwikkeling: een team met ontbrekende skills

×
Ga terug naar het overzicht

Welke vaardigheden ontbreken er?

Een team dat blanco ervaring heeft met nieuwe processen of taken heeft geen idee hoe ze het moeten aanvliegen. De motivatie is er en toch is het spannend om te gaan doen. Het inventariseren van mogelijke gevolgen en ‘als, dan scenario’s’ kunnen vertragend werken. Teamleden hebben de neiging om op concrete instructies en handvatten te wachten voordat ze in actie komen. Het vraagt veel aandacht en tijd van de leidinggevende om teamleden goed te instrueren, begeleiden en coachen in het ontwikkelen van de nieuwe vaardigheden. Dit geldt ook voor het inwerken van nieuwe medewerkers.

Een team dat bestaat uit starters zit volop in een ontwikkelfase. Starters missen praktijkervaringen waar ze uit kunnen putten. Ze willen zich profileren binnen het team en zien hun persoonlijke ontwikkeling positief tegemoet. Echter weten ze niet wat ze precies kunnen verwachten, wat ze moeten doen en hoe ze dit moeten aanpakken. Ook kan onzekerheid hierin een rol spelen. Ze zijn zoekende naar waar ze mee kunnen beginnen. Dit vraagt om oefenen, toepassen en ervaringen opdoen. In een training is dit veel veiliger dan in de praktijk. Het afbreukrisico in de praktijk is immers veel groter.

ontbrekende skills

Welk gedrag vertoont een onbekwaam team?

Het team wil wel in actie komen, maar weet niet hoe. Ze hebben te leren en ervaren hoe ze dit moeten doen. Je kunt onderstaand gedrag waarnemen:

Onzekere houding → Ervaren spanning → Stellen hoe vragen
Afwachtende houding → Vragen om hulp → Veel voorbereidingstijd
Wachten op goedkeuring → Stellen voorwaarden → Willen wel, maar durven nog niet
Vragen om instructie en handvatten → Vragen om bevestiging →

Opvattingen die teamleden kunnen hebben:

  • We hebben hier als team geen ervaring in
  • Dat is moeilijk
  • Leren is leuk
  • Ik weet niet of ik dat wel kan
  • Nieuwe taken zijn altijd spannend
  • We hebben hier handvatten voor nodig om dit te kunnen
  • Het mag niet fout gaan
  • Doe ik het wel goed?
  • Zien beren op de weg die er niet zijn:  als het fout gaan, dan ….

Hoe krijg ik mijn team bekwaam in de benodigde vaardigheden?

In de analyse fase wordt tijdens de intake direct zichtbaar welk gedrag een team vertoont. Wat een team tijdens groepsbijeenkomsten laat zien, is ook wat er in het dagelijks werk gebeurt. Door het gedrag te benoemen, komt de bewustwording direct op gang. In de teamsessies wordt gewerkt aan het ontwikkelen van positief en effectief gedrag dat bijdraagt aan het realiseren van de teamdoelen.

Soms is het simpel: een team heeft alleen een nieuwe vaardigheid aan te leren. Bijvoorbeeld een back office die front office taken krijgt en behoefte heeft aan een telefoontraining. Uiteraard zijn we tijdens trainingen dan ook alert op persoonlijke belemmeringen en eventuele demotivatie die het gewenste gedrag in de weg staan. Je kunt de performance van het team snel en efficiënt een boost geven door ze te trainen en coachen in de ontbrekende skills.

Wil je het beste uit je team of organisatie halen door middel van teamontwikkeling? Ga met een van onze ervaren teamcoaches in gesprek en ontdek wat er aan de hand zou kunnen zijn in jouw team en welke oplossingen er zijn voor een betere teamperformance

Ga terug naar het overzicht