Kerngroep

In hoeverre kan jij tegen feedback?

×
Ga terug naar het overzicht

Het ontvangen en geven van feedback blijkt voor velen in de praktijk nog best lastig te zijn. Dit geldt zowel voor positieve feedback als iemand aanspreken op zijn verantwoordelijkheden. ‘Wat heb je dat goed gedaan!’ Hoor jij dat vaak van je collega’s? Of zeg je het zelf weleens? Hoe komt dat en vooral, hoe kan je het gemakkelijker maken? In teams is feedback geven en ontvangen belangrijk. Het heeft een positieve invloed op de onderlinge samenwerking en zorgt ervoor dat een team zich blijft ontplooien.

Er zijn nogal wat misvattingen omtrent het geven van feedback. Wat je bijvoorbeeld veel hoort, is: “het is de taak van de teamleider, de ander staat niet open voor feedback en doet er toch niets mee of anderen uit het team zien het ook, maar doen er ook niets mee.” De algemene neiging om een lastig gesprek uit de weg te gaan, speelt hierbij ook een rol. Mensen vermijden vaak liever het sociale ongemak. Zo kunnen ze bijvoorbeeld bang zijn om de sfeer te verpesten, de relatie te beschadigen of weten ze niet zo goed hoe ze anderen kunnen aanspreken.

In hoeverre kan jij tegen feedback

Teamontwikkeling en feedback

Feedback geven op inhoud is gemakkelijker dan feedback geven op houding en gedrag. Mensen willen de goede onderlinge relatie niet op het spel zetten. Het uit de weg gaan van de confrontatie zorgt er echter vaak voor dat teamleden op lange termijn het elkaar kwalijk gaan nemen, als er niet aan de verwachtingen wordt voldaan. Door elkaar aan te spreken geef je de ander juist de kans om zich bewust te worden van zijn gedrag en/of houding. Zo heeft hij ook de gelegenheid om er iets mee te doen. Het zal de onderlinge relaties tussen teamleden verbeteren en ten goede komen aan de prestaties van het team.

Concreet feedback geven in vier stappen

Om te leren hoe je op een constructieve wijze elkaar feedback kan geven, werkt Kerngroep met een concreet stappenplan. Hierbij worden vier stappen onderscheiden:

Stap 1: Waarneming

Wat heb je zelf gezien en/of gehoord? Op welke wijze breng je de boodschap. Feedback moet niet beschuldigend naar de ander zijn, maar vanuit de “ik vorm” geformuleerd worden. Denk hierbij aan “Ik zie dat…”. Dit zorgt voor een heel ander gesprek dan als je bijvoorbeeld start met “jij hebt het werk wéér niet af”. Daarbij is het ook van belang om de feiten te benoemen.

Stap 2: Gevolg

Benoem het gevolg. Geef hierbij aan welk effect het gedrag of de houding van de ander op jou en de omgeving heeft.

Stap 3: Gevoel

Kijk wat het gedrag qua gevoel bij de ander doet. Check bij de ander en laat deze reageren. We zijn vaak geneigd om onder het mom van gevoel iets te zeggen wat niet direct iets met gevoel te maken heeft.

Stap 4: Gewenst

Benoem wat je echt wilt. Wees hierin concreet. Dus wat zou je anders willen en hoe ziet dat er concreet uit. Vanuit daar kunnen werkbare afspraken gemaakt worden.

Vooral de tweede en derde stap wordt bij het elkaar aanspreken vaak overgeslagen. Het persoonlijke deel wordt dan buiten beschouwing gelaten. Dit kan bijvoorbeeld komen omdat wij in onze taal niet zo gewend zijn om gevoel onder woorden te brengen. Als je als team wilt groeien, is feedback geven echter een essentieel onderdeel. Het gevoel van verantwoordelijkheid binnen een team wordt hiermee vergroot en het is een noodzakelijke vaardigheid om verandering te kunnen borgen. Als we zien dat dingen nog niet goed gaan maar we doen er niets mee, dan ben je namelijk weer terug bij af. Ook positieve feedback is heel belangrijk. Dit geeft inzicht in wat je goed doet, je leert hiervan en het geeft ook een goed gevoel. Het werkt motiverend, geeft energie en zorgt ervoor dat het gewenste gedrag bekrachtigd wordt. Hierdoor is de kans groot dat je dit vaker terug zal zien. Wat dat betreft is positieve feedback een een krachtige methode om invloed op situaties uit te oefenen.

Wat kan kerngroep voor jou betekenen

Kerngroep heeft veel ervaring op het gebied van teamontwikkeling. Kan jouw team op het gebied van feedback geven en ontvangen nog aan effectiviteit winnen? Dan denkt Kerngroep graag met je mee om. Tijdens onze training staat het oefenen van praktijksituaties centraal en krijg je concrete handvatten aangereikt. Lijkt het je interessant om meer te weten over onze werkwijzen? Neem dan contact op met Kerngroep. Wij informeren je graag naar de mogelijkheden en wat we voor jou kunnen betekenen.

Ga terug naar het overzicht