Kerngroep

Hoe kan DISC je helpen in het bereiken van je doelen?

×
Ga terug naar het overzicht

De DISC-methodiek is een hulpmiddel in plaats van een doel op zich. Wanneer je het op deze manier kunt inzetten, kan het je enorm helpen op vele vlakken. Ook als het gaat om het bereiken van doelen. Hoe komt de DISC- methodiek dan het meest tot zijn recht? En hoe kan het je helpen bij het verwezenlijken van je doelen?

Doelen bereiken

Gedrag in kaart brengen

In eerste instantie is het belangrijk je te realiseren dat de DISC- methodiek niet de “mens en zijn zielenroerselen”, of hogere motivatie in het leven blootlegt, het is geen identiteit.
Wat het wel doet, is het gedrag in kaart brengen; HOE wij de dingen van nature genegen zijn te doen. En daarmee heeft het impact op heel veel elementen van ons leven. Bijvoorbeeld hoe wij onder druk reageren, hoe wij onze sociale contacten benaderen en onderhouden, hoe wij reageren bij een noodsituatie, hoe wij ons werk doen én hoe wij onze doelen behalen.

Zelfbewust

Wanneer we ons (nog) meer bewust worden van HOE wij ons als individu dan gedragen, kunnen we deze kennis inzetten in hoe wij als persoon, ondernemer, leidinggevende, collega of klant onze doelen bereiken. Let op: er is geen stijl die beter of slechter is, er bestaan simpelweg overeenkomsten en verschillen. Elke stijl heeft zijn eigen krachten en valkuilen. De vraag is hoe je deze wilt inzetten.

Bewustwording van de uitdagingen die onze stijl met zich mee brengt

  • D-stijl (rood): van nature is deze gedragsstijl competitief, ambitieus en daadkrachtig. Hij heeft een hoog tempo en voelt zich op z’n gemak bij uitdagende doelstellingen. Maar wanneer de resultaten op zich laten wachten kan deze gedragsstijl zijn motivatie verliezen. De rode gedragsstijl raakt meer gemotiveerd door doelen waarvan op korte termijn resultaten te verwachten zijn. De uitdaging ligt in het behouden van focus voor de langetermijndoelstellingen.
  • I-stijl (geel): van nature is deze gedragsstijl optimistisch, positief en enthousiast als het gaat om nieuwe zaken, of het stellen van (nieuwe) doelen. Hij kan daarin impulsief en emotioneel reageren. Hij ziet zichzelf al bij de eindstreep voordat er iets gedaan is. De valkuil die hierin schuilt, is dat reeds gemaakte doelen naar de achtergrond kunnen verschuiven. Hij kiest makkelijk een ander pad als dat “leuker, mooier, of meer inspirerend” is. Evenals de rode gedragsstijl ligt de focus van de gele gedragsstijl meer op de kortetermijndoelstellingen. Hij richt zich meer op het fun element dat zit in het bereiken van het doel.
  • S-stijl (groen): de groene gedragsstijl acteert van nature op de achtergrond. Hij is vaak bescheiden en voorzichtig. Hij zoekt sturing en bevestiging in zijn omgeving. In het halen van doelstellingen zoekt hij bij voorkeur een uitgedacht plan met duidelijk instructies. De groene gedragsstijl heeft even tijd nodig om op te starten, maar werkt daarna als een echte “diesel”. Je kunt er dan ook op vertrouwen dat het werk af komt.
  • C-stijl (blauw): de blauwe gedragsstijl is van nature gereserveerd en formeel. Hij is analytisch en procesmatig ingesteld. Doelen zijn bij voorkeur feitelijk en tot achter de komma geformuleerd. De valkuil van de blauwe gedragsstijl is zich te focussen op details en processen en daarbij “the big picture” uit het oog te verliezen. De blauwe gedragsstijl vindt het erg om fouten te maken, juist omdat hij van alle gedragsstijlen het beste voorbereid is. Hij heeft immers alles al meerdere malen gecontroleerd. Hij vat kritiek of feedback soms persoonlijk op.

Commitment krijgen voor doelstellingen op basis van de DISC stijl

Doordat iedereen anders is, helpt het om DISC in te zetten als het gaat om het bereiken van je doelen. Denk hierbij aan je eigen doelen, maar ook aan die van eventuele medewerkers en/of gesprekspartners.

  • D-stijl: voor de rode gedragsstijl is het belangrijk onderdeel te vormen van en invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Hij wil graag het gevoel hebben dat hij de keus heeft. Zijn hang naar vrijheid en zelfstandigheid vormen daarbij een wezenlijk onderdeel. Het doel dient uitdagend te zijn. Wel moet van meet af aan duidelijk zijn wat het bereiken van het doel hem oplevert.
  • I-stijl: de grootste uitdaging voor de gele gedragsstijl is afmaken waar hij aan begonnen is. Hij laat zich makkelijk verleiden weer een ander inspirerend doel op te pakken, voordat het eerste doel bereikt is. Je helpt hem door doelen in kleinere en overzichtelijke stappen te knippen. Zijn ietwat chaotische natuur is in banen te leiden door hem structuur te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van het vastleggen van acties. Enthousiast zal hij daar overigens niet van worden. Echter wel van het behouden van zijn langetermijnfocus op het doel en de stappen die gaandeweg behaald zijn.
  • S-stijl: voor de groene gedragsstijl zijn duidelijkheid, vertrouwen en bemoediging essentieel. Let op: aan de buitenkant kan er niets aan de hand zijn, maar in zijn binnenste kan de groene gedragsstijl zich overweldigd voelen. Regelmatig een vinger aan de pols houden en vertrouwen geven motiveert de groene stijl. Help hem in het “hoe”. Hij wordt helemaal sterk gemotiveerd als hij kan samenwerken met anderen.
  • C-stijl: voor de blauwe gedragsstijl is tijdigheid van belang. Wacht niet tot het allerlaatste moment. Betrek hem vroeg in het proces en laat hem gedetailleerde plannen maken. De blauwe gedragsstijl kan van nature weinig emoties laten zien, ook al gebeurt er van binnen veel. Feedback wordt het makkelijkste geaccepteerd als het gebeurt op basis van feiten en data. Dit kan echter ook als kritiek ervaren worden. De C-stijl kan hierin blijven “hangen”. Je helpt hem door ook naar positieve resultaten te kijken en het grotere geheel te blijven zien.

Het doel bereiken!

De DISC gedragsanalyse komt het best tot z’n recht in de interactie tussen mensen, wanneer je deze op proactieve wijze kan toepassen. Inzicht in de gedragsstijlen en anticiperen op hoe je gesprekspartner, medewerker, collega of klant doet, draagt hieraan bij. Bedenk wat hen van nature motiveert en hoe je dit kunt integreren in het stellen van doelen.

Wil je meer over het onderwerp weten of wil je meer informatie over hoe Kerngroep je kan helpen bij het bereiken van jouw doelen? Neem dan contact met ons op.

Ga terug naar het overzicht