Kerngroep

Hoe houdt jouw ICT-team zich staande?

×
Ga terug naar het overzicht

De ICT-wereld is dynamisch te noemen. Er gebeurt namelijk nogal wat; veel veranderingen in een korte tijd en ontwikkelingen die elkaar opvolgen. De updates gaan dan ook snel en het bijhouden van nieuwe kennis vergt veel van IT-professionals. En dat naast een toch al hoge werkdruk. Het tekort aan goede mensen helpt hierin niet mee en vacatures worden moeilijk ingevuld. Dit zorgt ervoor dat de druk alleen maar toeneemt en er wrijving in een team kan ontstaan.

ICT en teams

Ontwikkelingen

Waarom vergt het zoveel van de mensen en het team om binnen deze veranderende omgeving goed te blijven functioneren?

 • Veranderingen in systemen volgen elkaar snel op. Dit vraagt veel tijd om kennis bij te houden, veranderingen toe te passen, nieuwe updates te kunnen implementeren. Naast tijd vraagt dit ook om veranderbereidheid.
 • Door de hoge werkdruk is de kans op uitval van collega’s groot. Wat uiteraard weer zorgt voor extra werklast. Ook kan er de angst zijn dat goede mensen weggaan waardoor kennis verdwijnt.
 • Vaak wordt er hard aan de IT-specialisten getrokken. Klanten zijn belangrijk en moeten snel geholpen worden. Zij willen dan ook nú een oplossing waardoor daar alle aandacht naartoe gaat. Dit zorgt voor extra werkbelasting.
 • Ook wordt er vaak van meerdere kanten druk ervaren. De organisatie heeft plannen, klanten vragen om vakkennis en daartussen moet continu geschakeld worden. De klant, de organisatie; niemand kan zonder ze.
 • Wanneer er spanningen in een team zijn, kan dat er ook voor zorgen dat mensen met elkaar gaan botsen. Dit kan tot demotivatie leiden. Vaak zijn leidinggevenden inhoudelijk sterk maar minder ontwikkeld op het gebied van coachingsvaardigheden en het coachen op soft skills. De kans is groot dat er alleen gefocust wordt op verbeteringen die met inhoud te maken hebben in plaats van vaardigheden over hoe iemand met situaties omgaat, welk gedrag wel of niet effectief is, welke belemmeringen iemand ervaart, het aangeven van eigen grenzen en behoeftes uitspreken. Het is essentieel dat een teamleider, teamlead of manager kan coachen op soft skills om het team en de IT Professionals goed te begeleiden in hun (persoonlijke) ontwikkeling.

Wanneer het in een team niet meer soepel loopt

Hoe ga je als team om met zoveel werkdruk en opgelegde verwachtingen? Wat doe je als het even niet meer zo lekker gaat? Stel je voor. Een collega zit niet lekker in zijn vel en reageert dit af op het team. Hoe ga je hier als team dan mee om? Ben je als team in staat om je collega feedback te geven, te helpen? Of laat je de sfeer negatief beïnvloeden? Wat uiteindelijk ten koste gaat van de motivatie van meerderen. Wat kan je hier als team en als leidinggevende aan doen? Wat hierbij kan helpen is teamontwikkeling, waarbij er gekeken wordt naar je eigen functioneren, het functioneren van het team als geheel en de rol van de leidinggevende. Ook welke gedragspatronen laten we als team zien. Hoe gaan we hiermee om? In welke valkuil stappen we telkens? En hoe voorkomen we dat?

 • Aandacht voor jezelf. Wat zijn jouw kwaliteiten en valkuilen? Inzicht helpt om helder te krijgen wanneer je zelf wel of niet effectief bent. Waar krijg je energie van? Wat is voor jou een energielek? Waarom doe je wat je doet?
 • Aandacht voor het team. Het inzetten van een DISC-gedrag- en drijfverenanalyse in een team helpt om begrip en respect te creëren tussen teamleden onderling. Het maakt inzichtelijk vanuit welk gedrag iemand reageert en waarom degene zo doet. Door dit te benoemen, ontstaat er vaak meer openheid wat kan zorgen voor een betere onderlinge communicatie.
 • Aandacht voor teampatronen. Waar geven jullie als team prioriteit aan? Hoe gaan jullie als team om met veranderingen? In welke valkuil stappen jullie en hoe kom je hier weer uit? Door dit te analyseren, zie je waar je als team staat, wat er anders gedaan kan worden en hoe je effectiever kunt samenwerken.
 • Leer prioriteiten en grenzen stellen. Wanneer je geen grens stelt voor jezelf, doet iemand anders het voor je. Leer hoe je nee kunt zeggen, de relatie goed kunt houden en samen in gesprek gaat over een passende oplossing.
 • Leer feedback geven. Vaak wordt feedback gegeven vanuit de inhoud en minder op gedrag.
 • Ook de rol van de leidinggevende of manager is belangrijk. Het leren coachen van de medewerkers op het gebied van soft skills kan een positieve bijdrage leveren aan persoonlijke ontwikkeling.
 • Besteed ook op een andere manier tijd met elkaar zoals bijvoorbeeld met een teamuitje. Vaak leer je elkaar dan op een andere manier kennen wat de onderlinge band kan versterken.

Wat kan Kerngroep voor jou betekenen?

Veranderingen gaan vaak niet vanzelf. Kerngroep heeft al vele jaren ervaring op het gebied van teamontwikkeling. Kan jouw team op dit gebied aan effectiviteit winnen en begeleiding gebruiken? Dan denkt Kerngroep graag met je mee om. Tijdens onze training staat het oefenen van praktijksituaties centraal en krijg je concrete handvatten aangereikt. Lijkt het je interessant om meer te weten over onze werkwijzen? Neem dan contact op met Kerngroep. Wij informeren je graag naar de mogelijkheden en wat we voor jou kunnen betekenen.

Ga terug naar het overzicht