Kerngroep

Hoe creëer je vertrouwen in jouw team?

×
Ga terug naar het overzicht

In mijn vorige blog heb ik ‘de 5 frustraties van teamwork’ toegelicht. Een van deze frustraties is het gebrek aan vertrouwen. In deze blog lees je hoe je kunt werken aan het vertrouwen in jouw team. Vertrouwen vormt de basis van een goed functionerend team. Wanneer dit ontbreekt durven teamleden zich niet kwetsbaar op te stellen. Elkaar om hulp vragen, hulp bieden of aanspreken gebeurt niet. Zou jij iemand die je niet vertrouwt om hulp vragen, of hulp bieden? Nee, precies, je zoekt liever een collega op met wie je het goed kan vinden. Het gevolg is dat er bondjes of ‘eilandjes’ ontstaan. Er wordt vooral over elkaar gepraat, in plaats van met elkaar. Teamleden zijn geneigd meteen een negatieve conclusie te verbinden aan het gedrag van de ander, zonder eerst duidelijk te krijgen wat de ander precies bedoelde. Dit is vervolgens weer een goede reden om de ander niet te vertrouwen.

Teamontwikkeling handen op elkaar

Hoe ga je deze frustratie tegen?

Het onderlinge vertrouwen heb je niet binnen een dag of week hersteld. Dit is een proces wat geleidelijk aan verloopt. Teamleden moeten elkaar eerst beter leren kennen, succeservaringen beleven en er vervolgens van op aan kunnen dat gezamenlijke afspraken worden nageleefd. Dit proces kun je wel in de goede richting sturen met behulp van de volgende interventies:

1. Teamsessie om elkaar persoonlijk te leren kennen

Denk aan het uitwisselen van persoonlijke interesses, hobby’s, levensmotto’s of persoonlijke geschiedenis. Je kunt daarin variëren van luchtige tot meer diepgaande gespreksonderwerpen. Vaak weten teamleden heel weinig van elkaar, dit is een mooi begin om de toenadering tot elkaar te bevorderen.

2. Inzichtelijk maken van elkaars gedragsstijlen en drijfveren

Hierdoor krijgen teamleden inzicht in elkaars kwaliteiten, gedragsvoorkeuren, valkuilen en motieven. Dit bevordert het onderlinge begrip en breekt de huidige barrières wat meer af. Teamleden gaan hierdoor makkelijker met elkaar in gesprek over de overeenkomsten en verschillen, zonder direct te oordelen. Aan de hand van een teamanalyse kunnen teamleden in gesprek over waar de samenwerking elkaar versterkt, waar het niet goed loopt en wat het team nodig heeft. Als manager ben je onderdeel van het team en de interactiepatronen. Goede begeleiding door een professional die geen onderdeel is van het team, is daarom erg belangrijk. Zo kunnen interactiepatronen tussen de teamleden en manager onbevooroordeeld en objectief in kaart worden gebracht.

3. Bespreken van teameffectiviteit

Het team gaat met elkaar in gesprek over ieders bijdrage aan het team en wat iemand daarin nog te verbeteren heeft. Eén teamlid staat telkens centraal, waarbij alle andere teamleden reageren. Dit vraagt wel een bepaalde mate van vertrouwen, het kan wat risico’s met zich meebrengen. Een goede begeleiding hierin is van belang.

4. Teamoefeningen

Onderneem teamactiviteiten met elkaar waarin de samenwerking centraal staat. Denk aan samen koken, klimmen, vlotten bouwen, een bootcamp, of andere outdooractiviteiten. Wanneer je deze teamoefeningen combineert met andere interventies, kan het een zinvolle bijdrage leveren aan de samenwerking binnen het team. Zorg als manager dat je ook deelneemt en ontdekt welke rol jij bewust of onbewust in de samenwerking hebt. Begeleiding door een professional helpt om de interactiepatronen in de samenwerking in kaart te brengen. Het is lastig wanneer je het proces zelf wilt begeleiden, als je er zelf tevens onderdeel van bent. Dingen doen en tegelijkertijd observeren is een onmogelijke opgave.

5. Follow-up

Zorg dat de positieve veranderingen in het team regelmatig besproken worden. Complimenteer elkaar over de gemaakte vorderingen en bespreek ook waar het nog niet lekker loopt. Wanneer er geen aandacht is voor het bespreken van deze ontwikkelingen, verliezen de ondernomen interventies hun kracht en kan het team weer in oud gedrag vervallen. Je wilt voorkomen dat teamleden zeggen: ‘Al die acties hebben toch niet geholpen…’

Jouw rol als manager

Goed voorbeeld doet volgen. Stel jezelf kwetsbaar op. Wanneer jij dit doet, zullen teamleden dit ook durven. Neem het voortouw om bij de interventies als eerste te beginnen en geef waar nodig je fouten toe. Toon begrip voor teamleden die zich kwetsbaar durven op te stellen en straf niet meteen af. Belangrijk hierbij is dat je oprecht bent. Teamleden hebben het direct door wanneer je oprechtheid niet gemeend is. Hierdoor kun je het gewonnen vertrouwen in één klap teniet doen.

Het resultaat

Wanneer er vertrouwen is in het team durven teamleden elkaar om hulp te vragen, fouten en valkuilen te bespreken en hulp te accepteren. Men heeft meer begrip voor elkaar en gaat sneller uit van iemands positieve intentie. Het veroordelen van gedrag en geroddel heeft plaatsgemaakt voor het in gesprek gaan met elkaar en het bespreken van elkaars gedragsvoorkeuren. Doordat er vertrouwen is gecreëerd, is het team in staat om conflicten te bespreken. In mijn volgende blog geef ik suggesties voor het bespreken van conflicten in teams.

Meer informatie

Wil je weten hoe Kerngroep kan faciliteren in het creëren van vertrouwen in jouw team? Maak dan een afspraak met een van onze teamtrainer-coaches.

Ga terug naar het overzicht