Kerngroep

Feedback geven en ontvangen

×
Ga terug naar het overzicht

Welke vaardigheden ontbreken er?

Feedback draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Dat feedback vaak gezien wordt als kritiek zonder meerwaarde is jammer en tegelijkertijd ook begrijpelijk. Dit kan met verschillende aspecten te maken hebben. Zoals: de manier waarop de feedback gegeven wordt of de manier waarop de ontvanger er mee omgaat. In de kern is het belangrijk dat je openstaat om te leren wanneer je feedback ontvangt.

Als feedbackgever is je intentie om de ander beter te maken essentieel. Het op een goede manier geven en ontvangen van feedback is een vaardigheid die veel mensen niet als vanzelf inzetten, maar het is wel te leren. Bij Kerngroep geven we de mensen in jouw organisatie graag de juiste handvatten in het omgaan met feedback.

Feedback geven of ontvangen

Feedback en mindset

Bij het geven en ontvangen van feedback gaat het om de juiste mindset: Hoe kijk jij tegen feedback aan? Wanneer ervaar jij het als waardevol en wanneer juist niet? In de training Feedback geven en ontvangen gaat elke deelnemer voor zichzelf dit bewustwordingsproces aan. Ieder brengt voor zichzelf in kaart wat lastig is aan feedback, wat er prettig aan is, wat je belemmert in het geven of echt goed ontvangen van de feedback, etc. Vervolgens wordt gewerkt aan het wegnemen van de belemmeringen en een nieuw referentiekader voor feedback.

Feedback en gewoon doen

In de training wordt praktisch geoefend met het geven en ontvangen van feedback zodat elke deelnemer een eigen rugzak vult met tools om op een effectieve manier feedback te geven en te ontvangen. Na de training wordt een aantal borging ideeën gedeeld met het team zodat het geleerde niet verdwijnt maar juist geautomatiseerd wordt in het dagelijkse gedrag zodat feedback geven en ontvangen de normaalste zaak van de wereld wordt.

Feedback en complimenten

Complimenten zijn een onderdeel van feedback. Toch noemen we dit even apart omdat het onze ervaring is dat men wel zegt dat er voldoende complimenten worden gegeven en dat iedereen wel weet hoe dat hoort, maar de praktijk is vaak weerbarstiger: Ook het op een goede manier geven van complimenten vraagt oefening. Net als het ontvangen ervan!

Training feedback geven en ontvangen

Bij Kerngroep krijgt je team handvatten aangereikt in het omgaan met zowel het ontvangen als geven van feedback. Tijdens deze incompany training leren we je team hoe het geven en ontvangen van feedback de samenwerking kan verbeteren. Hoe? Dat laten we je graag ervaren tijdens de training feedback geven en ontvangen.

Wil je meer weten?

Bij veel organisaties hebben we mensen al vaardig gemaakt op het gebied van feedback. We hebben ervaring in zeer uiteenlopende branches, van de technische sector tot de horeca en van de financiële dienstverlening tot de zorgsector. Ook voor jouw organisatie staan we graag klaar. Wil je meer weten over de mogelijkheden van de maatwerk training feedback geven en ontvangen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Ga terug naar het overzicht