Kerngroep

Teamontwikkeling: een gedemotiveerd team

×
Ga terug naar het overzicht

Waar is de passie gebleven?

In een gedemotiveerd team is er vaak veel aan de hand. Er is veel onderstroom: je voelt dat er iets is, maar er wordt niet over gesproken. Hierdoor is het lastig te duiden waar het aan ontbreekt. Je kunt als leidinggevende dan ook lastig de vinger op de zere plek leggen. Vaak speelt historie een rol die de oorzaak of het gevolg kan zijn van de demotivatie. Denk aan: wisselende leidinggevenden, verschillende leiderschapsstijlen van leidinggevenden, verloop van teamleden, hoog verzuim, sluimerende conflicten onder teamleden, gevoel van onderwaardering, veel trainingen zonder resultaat, nieuwe taken, nieuw beleid en onduidelijke of niet passende doelstellingen. 

Gedemotiveerd team

Waar de passie ontbreekt is geen energie. Iets ‘moeten’ doen in plaats van iets ‘willen’ doen geeft innerlijk conflict en dat uit zich in frustratie. Door de frustratie te uiten, wordt duidelijk aan welke behoefte niet wordt voldaan. Dit geeft opening tot een gesprek over waar het wringt.

Wanneer de leidinggevende onderdeel is van de oorzaak van frustraties in het team, is het voor teamleden heel moeilijk om het probleem bespreekbaar te maken. Wanneer teamleden geen vertrouwen hebben in hun leidinggevende en geloven ‘als ik het bespreekbaar maak, gaat mijn kop eraf’ blijft het probleem onbesproken. Dit versterkt de onderstroom en houdt het ineffectieve teampatroon in zijn greep.

Welk gedrag vertoont een gedemotiveerde team?

Wanneer het ontbreekt aan passie en energie in het team, kun je onderstaand gedrag waarnemen:

Frustraties → Weerstand: ja, maar.. Passieve houding
Duikgedrag → Afhankelijk opstellen → Ja zeggen en nee doen
Verzuim → Werk bij zichzelf houden → Niet durven uitspreken Individuele belangen gaan voor het teambelang
Onverschilligheid → Verloop in het team → De schuld bij de ander neerleggen
Klagen → Vieren successen niet → Van een mug een olifant maken
Conflicten → Praten over elkaar in plaats van met elkaar → Veel wisselingen in leidinggevenden

Opvattingen die teamleden kunnen hebben:

  • Ik sta niet achter het nieuwe beleid
  • De leidinggevende/ manager voldoet niet
  • Vroeger was het beter
  • We hebben niet de juiste mensen in ons team
  • Het zijn altijd dezelfde die promotie maken
  • Je kan beter niks zeggen, want het komt altijd bij de manager terecht
  • Doe maar normaal dan doe je het al goed genoeg
  • Er verandert hier toch nooit wat
  • Ik steek mijn kop niet meer boven het maaiveld uit

Hoe krijg ik mijn team gemotiveerd en energiek?

Het is belangrijk om gebrek aan passie of demotivatie op te sporen en te onderzoeken wat nodig is om (weer) in de flow te komen. Afhankelijk van de aanleiding van een teamvraag, bepalen we onze aanvliegroute. We starten met de analyse fase. Onderdelen in de analyse fase die de binnenste cirkel raken zijn:

Tijdens de intake of in de nabespreking van het drijfverenprofiel sporen we op wat er aan de hand is. Welke passie en motivatie zijn er wel en waar ontbreekt het? Ook gaan we na wat nodig is om de ontbrekende passie en motivatie (indien mogelijk) aan te wakkeren. In het vervolg, tijdens de teamsessies gaan we hier aan werken.

Wil je het beste uit je team of organisatie halen door middel van teamontwikkeling? Ga met een van onze ervaren teamcoaches in gesprek en ontdek wat er aan de hand zou kunnen zijn in jouw team en welke oplossingen er zijn voor een betere teamperformance

Ga terug naar het overzicht