Kerngroep

DISC test of DISC profiel

×
Ga terug naar het overzicht

Een DISC gedragsanalyse wordt ook wel een DISC test of DISC profiel genoemd. We willen duidelijk maken dat het geen test is. Je kunt niet goed of fout scoren. Wat is het dan wel? Het is een analyse van jouw persoonlijke gedragsstijl.

Persoonlijke ontwikkeling DISC

DISC gedragsanalyse voor persoonlijke ontwikkeling

Gedrag is de waarneembare interactie van een persoon met zijn of haar omgeving. Dat is precies waar een DISC gedragsanalyse je inzicht in geeft. Het beschrijft jouw persoonlijke gedragsstijl met jouw kwaliteiten en mogelijke valkuilen en ontwikkelpunten.

Ontwikkelen begint met zelfinzicht

Het ontwikkelen van vaardigheden begint altijd met bewustwording en zelfinzicht. Met de DISC gedragsanalyse wordt jouw unieke gedragsstijl in kaart gebracht. Dit inzicht maakt het makkelijker om te reflecteren op je gedrag. Door het lezen van jouw persoonlijke analyse en een persoonlijke nabespreking, word je bewust van jouw persoonlijke gedragsstijl.

Je krijgt daarbij antwoord op vragen als:

 • Hoe doe je de dingen die je doet?
 • Wat is jouw natuurlijke gedragsstijl?
 • Wat is jouw gedragsstijl in de huidige werkomgeving?
 • Welk gedrag laat jij zien onder druk?
 • Wat zijn jouw specifieke kwaliteiten?
 • Wat zijn je mogelijke valkuilen en ontwikkelpunten?
 • Hoe kun je effectief communiceren met andere gedragsstijlen?
 • Welke werkomgeving past goed bij jou?
 • Hoe kan jouw leidinggevende jou helpen verder ontwikkelen?

En al zal niet alles dat in de DISC gedragsanalyse staat nieuw voor je zijn, het geeft jou, je collega’s of jouw team wel een totaalbeeld. Je zou het ook wel een persoonlijke gebruiksaanwijzing kunnen noemen. De DISC gedragsanalyse helpt je om je sterke kanten uit te bouwen en om je aandachtspunten te verbeteren. Vooral in interactie met anderen ga je jouw gesprekspartners beter begrijpen en zul je effectiever met ze leren communiceren. Hierdoor bereik je sneller en/of makkelijker je doel.

Een DISC profiel bestaat uit vier gedragsstijlen: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformisme. Deze worden aangeduid met de vier DISC kleuren rood, geel, groen en blauw. Met de DISC gedragsanalyse krijg je inzicht in de mate waarin je elk van de vier gedragsstijlen in je hebt. Jouw basisstijl geeft jouw natuurlijke onbewuste stijl weer. Jouw responsstijl geeft inzicht in jouw gedragsstijlen in jouw werkomgeving. Dit geeft inzicht in hoe je jouw kwaliteiten nog beter kunt benutten en wat voor jou aandachtspunten zijn om aan te werken.

Benieuwd naar een voorbeeld DISC gedragsanalyse?

Kerngroep is al jaren partner van HRM Profielen voor het aanbieden van DISC gedragsanalyses.

DISC gedragsanalyse voor teamontwikkeling

Je kunt de DISC gedragsanalyse ook gebruiken om je team te ontwikkelen. De uitkomsten worden dan in een teamprofiel gezet.

Team_basisgedrag_en_Team_resposngedrag

Door het teamprofiel samen in een teamsessie te analyseren krijgt jouw team antwoord op vragen als:

 • Wat zijn sterke punten van dit team?
 • Wat zijn zwakke punten van dit team?
 • Hoe wordt er binnen dit team gecommuniceerd?
 • Op welke manier wordt er samengewerkt?
 • Welke potentie heeft dit team?
 • Welke rollen vervullen de diverse teamleden?
 • Wat betekent de verschuiving van de teamleden in basisgedrag en responsgedrag?
 • Wat heeft dit team te leren en hoe kan dit team progressie boeken?

Hoe beter teamleden elkaars gedragsstijlen kennen en begrijpen, hoe soepeler ze met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Bovendien kan het helpen om miscommunicatie te voorkomen en sluimerende conflicten productief te maken. Daarnaast gaat het team mogelijkheden ontdekken om zaken anders aan te pakken door teamleden meer in hun kracht te zetten. Een DISC team analyse is een juiste stap in de bewustwording van een team en vormt een vertrekpunt voor het verder ontwikkelen van teams.

Ga terug naar het overzicht