Kerngroep

DISC kleuren uitleg – begrijp je teamleden beter (deel 1)

×
Ga terug naar het overzicht

Begrijp je collega’s beter met onze DISC kleuren uitleg; start hier met deel 1 waarin we de dynamiek van introversie en extraversie via de vier DISC kleuren verkennen.

DISC kleuren uitleg

De horizontale as: introvert – extravert

De horizontale as van het DISC model heeft aan de linkerkant het kenmerk introversie en aan de rechterkant extraversie. Beide kanten hebben unieke communicatie kwaliteiten die bijdragen aan een goed functionerend team.

De kwaliteiten van de introverte kleuren groen en blauw

De kleuren die bij de linkerkant van het DISC model horen zijn groen en blauw. Kenmerkend voor deze kleuren is dat ze non-verbaal een afwachtende houding aan kunnen nemen en zich eerder bescheiden opstellen dan dat ze op de voorgrond treden. Deze houding is functioneel. Dat lees je terug in de onderstaande kwaliteiten.  

Luisteren als basis voor communicatie

Voor beide kleuren geldt dat ze vaak uitstekende luisteraars zijn. Ze nemen de tijd om te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben, absorberen informatie zorgvuldig en reageren doorgaans op een bedachtzame manier. 

Denken gaat voor praten

De stiltes in gesprekken zijn functioneel voor de kleuren blauw en groen. Het uitgangspunt is: Beter niet iets zeggen dan iets ondoordacht/ongefundeerd zeggen. Hierbij horen de kwaliteiten reflectie en zorgvuldig communiceren.

Reflectie

Reflectie draagt bij aan het geven van bedachtzame en goed doordachte reacties. Dit doen zij door informatie die zij krijgen eerst te overdenken en te overwegen voordat zij reageren. 

Zorgvuldigheid

De kwaliteit zorgvuldigheid in communicatie gaat over de manier waarop zij hun boodschap overbrengen. Bij de blauwe kleur gaat de zorgvuldigheid over het goed verwoorden van de boodschap, die moet kloppen. 

Bij de groene kleur gaat de zorgvuldigheid in het kiezen van woorden over het niet willen kwetsen van een ander en de ander niet uitdagen/confronteren. 

Oog en oor voor detail en nuance

De introverte kleuren hebben een scherp observerend vermogen. Ze hebben de neiging om details op te merken en subtiele signalen te observeren. Hierdoor kunnen ze vaak nuances in communicatie oppikken die anderen mogelijk missen.

Comfort in communicatie

In 1-op-1 gesprekken en in kleine groepen floreren de introverte kleuren. Ze voelen zich comfortabeler in situaties waar ze gesprekken kunnen voeren die meer diepgang hebben. Ook wanneer zij van de hoed en de rand weten van een onderwerp, zullen zij gemakkelijker het woord nemen en zelfverzekerd over komen, ook wanneer de groep wat groter is. 

Besluiten nemen

Bij het nemen van beslissingen, nemen zij de tijd om alle beschikbare informatie te analyseren voordat ze een weloverwogen keuze maken.

De kwaliteiten van de extraverte kleuren rood en geel

De kleuren die bij de rechterkant van het DISC-model horen zijn rood en geel. Typerend voor deze kleuren is dat ze non-verbaal een actieve en expressieve houding aannemen en zich eerder zelfverzekerd opstellen dan terughoudend. Deze houding is functioneel en komt tot uiting in de onderstaande kwaliteiten.

Praten als basis voor communicatie

De extraverte kleuren brengen hun boodschap vaak krachtige en overtuigend. Ze brengen hun gedachten en ideeën duidelijk en zelfverzekerd. Praten gaat hen vlot en natuurlijk af, vaak ondersteund door non-verbale uitdrukking.

Praten gaat voor denken

De rode en gele kleur brengen door eerst te praten en dan te denken, de interactie gemakkelijk op gang. Hierdoor ontstaat in een gesprek vaak een proactieve sfeer die energie brengt. Het tempo van een discussie of gesprek kan hoog zijn waardoor vooral de extraverte collega’s uitgedaagd worden om een bijdrage te leveren. De kwaliteiten die horen bij praten voor denken, zijn initiatief en sociale interactie.

Initiatief

De extraverte kleuren nemen vaak het initiatief in gesprekken. Ze brengen gesprekken gemakkelijk op gang. Stiltes zijn niet aan hen besteed. Ze willen ongemak voorkomen door te gaan praten. Door het nemen van initiatief zetten ze direct hun eigen mening neer en geven ze richting aan een discussie/gesprek. Ze schuwen het niet om te zeggen wat ze denken, ook al kan dit voor anderen lastig of kwetsend zijn.

Sociale interactie

Extraversie gedijt in sociale situaties en geniet van interactie met anderen. De kleuren trekken gemakkelijk de aandacht naar zich toe en zijn spraakzaam en enthousiast in groepen.

Globaal waarnemen

De extraverte kleuren nemen globaal waar: ze richten zich op het overzicht en de grote lijnen van informatie. Het impliceert een breder begrip van het geheel zonder diep in te gaan op specifieke details.

Comfort in communicatie

Voor een presentatie voor een groep waarbij alle ogen op ze gericht zijn, draaien ze hun hand niet om. Het spreken gaat vlot en makkelijk. Ook wanneer ze ergens nieuw zijn in een groep, zullen ze al snel hun mening of inbreng geven zonder alle context te kennen. 

Besluiten nemen

Besluiten worden vaak snel genomen, op basis van de informatie die voor handen is. Ze hebben minder de neiging om diepgaande afwegingen te maken.

Synergie

De verschillen tussen introvert en extraverte communicatie zijn groot. Voor een team is het belangrijk om te focussen op de synergie die ontstaat door beide kanten van DISC optimaal te benutten. Ben je klaar om nog dieper in dit onderwerp te duiken? Lees nu deel 2 voor nog meer inzichten en tips.

Wil je meer weten over hoe je dit kunt doen? Neem gerust contact met ons op om eens te sparren over de stap die je hier in wilt gaan zetten. We gaan er graag over in gesprek. 

"*" geeft vereiste velden aan

Ga terug naar het overzicht