Assessments bij Kerngroep Training en Consulting

Verbind persoonlijke ambities met organisatiedoelen en er ontstaat energie. Energie waarmee persoonlijke- en organisatie groei mogelijk is. Een selectie assessment en een ontwikkelassessment geven je inzicht in wederzijdse geschiktheid om een goede match te kunnen maken tussen functie en kandidaat.

Kerngroep Training en Consulting verzorgt assessments en e-assessments voor selectie en ontwikkeling van (kandidaat)medewerkers. Heeft een werknemer wel de juiste competenties voor deze functie? Waarom laat een werknemer bepaald gedrag (niet) zien? Wordt een werknemer wel geprikkeld door het werk, of ligt zijn werkelijke passie ergens anders? Allemaal vragen waar je met behulp van onze assessments en online assessments antwoord op zult krijgen.

Het potentieel wordt in kaart gebracht met behulp van de door de medewerker gemaakte, persoonlijke analyses. De zichtbare situatie kan in kaart gebracht worden door een praktijkcase, de 360 graden feedback analyse en de responsgedragsstijl. De vergelijking van de persoonlijke analyses met het door de organisatie vastgestelde functieprofiel dient, naast de resultaten van de praktijkcase, als grondslag voor het adviesrapport.

Interesse? Neem contact op

Assessments Kerngroep Training & Consulting

Kerngroep gebruikt hiervoor de onderstaande assessment instrumenten:

  • DISC-gedragsanalyse – Disc test
  • Drijfverenanalyse
  • Combinatie Gedragsanalyse & Drijfverenanalyse
  • Competentieanalyse
  • PPA – Persoonlijke Profiel Analyse
  • 360 graden feedback

DISC-Gedragsanalyse – Disc test

De DISC-Gedragsanalyse geeft je inzicht in de verschillende typen gedragsstijlen (Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit). Daarnaast wordt jouw eigen gedragsstijl in kaart gebracht. De DISC-gedragsanalyse maakt je bewust van je persoonlijke gedragsstijl en hoe je overkomt in de omgang met anderen (klanten, collega’s, etc). Met deze Disc test krijg je goed inzicht in jouw persoonlijke basis- en responsgedragsstijl. De basisgedragsstijl geeft weer welk gedrag je onder normale omstandigheden en onder druk vertoont. Het responsgedrag geeft weer welk gedrag je laat zien in je werkomgeving. Het zal je helpen om het effect van gedrag te begrijpen. Op deze manier kunt je jouw eigen effectiviteit, dat van je team, of van de organisatie vergroten.

Open de brochure

Drijfverenanalyse

De Drijfverenanalyse brengt de voor jou meest belangrijk innerlijke motivatoren in kaart. Dit wordt gedaan aan de hand van zes verschillende drijfveren. Het geeft inzicht in waarom je bepaalde dingen juist wel of juist niet doet en wat jou motiveert. Met de drijfverenanalyse wordt inzicht verkregen in jouw persoonlijke drijfveren.

Open de brochure

Competentieanalyse – Competentietest

De Competentietest brengt 24 persoonlijkheidskenmerken in kaart. De persoonlijkheidskenmerken zijn gekoppeld aan de verschillende competenties. Hierdoor kun je zien hoe ze bijdragen aan de competenties. Deze competenties zijn vervolgens gerelateerd aan jouw werk of functie.

PPA

De PPA, Persoonlijke Profiel Analyse, is een analyse van werkgedrag in de huidige situatie en beschrijft iemands individuele gedragseigenschappen. Het laat zien op welke wijze mensen reageren op werkomstandigheden die zij als positief of uitdagend beschouwen en of ze dit actief of reactief doen. De PPA dient als hulpmiddel: een ontwikkelingsproces start vaak bij zelfinzicht. De PPA is een objectieve spiegel die mensen helpt hun kwaliteiten beter te benutten en hun aandachtspunten te verbeteren.

De PPA test wordt daarnaast voor verschillende doeleinden ingezet: selectie, personeelsbinding, ontwikkeling, leidinggeven, loopbaanbegeleiding, benchmarking, beoordeling en teamanalyse.

Open de brochure

360 graden feedback

De 360 graden feedback brengt in kaart in hoeverre je de specifieke vaardigheden/gedragingen die horen bij een competentie ook daadwerkelijk laat zien. Het gaat er bij deze analyses alleen om of je de gedragingen laat zien, niet of je deze zou kunnen laten zien. Bij de 360 graden feedback beoordelen een aantal mensen je op de gedragingen van de competenties die voor jouw functie van toepassing zijn. Binnen de organisatie, kunnen dit je collega’s en/of leidinggevende zijn. Ook mensen van buiten de organisatie, zoals klanten en leveranciers, kunnen je feedback geven in deze 360 graden feedback.

Open de brochure

 

Waarom kiezen voor Kerngroep?
Focus op resultaat

Uw visie en ambities zijn voor ons de stip op de horizon. Onze interventies leveren zichtbaar resultaat in de gewenste richting.

Verrassend betrokken

Betrokken vanaf intake tot na de borging. U kunt altijd terecht voor advies of een gesprek.

Professioneel ontwikkelen

Ontwikkeling volgens bewezen methodieken en interventies door gecertificeerde professionals.

Wilt u meer weten? Bel (0481) 45 01 60
Maandag - Vrijdag 08.30 - 17.30 uur
Wie zijn u zoal voorgegaan?