Teamontwikkeling als een rups die vlinder wordt

Wij faciliteren teams om hun potentieel en vermogens optimaal in te zetten.

Een training staat zelden op zich. Een ogenschijnlijk eenvoudige vraag om bijvoorbeeld een feedbacktraining heeft bijna altijd een diepere grond. Het is zelden dat alleen de vaardigheid ontbreekt. Als we teams vragen wat zij weten over feedback, dan komen de stappenplannen vaak vlot naar boven. Men kent de stappen wel maar past ze niet toe. Dat triggert ons. Hoe jammer is het om in een training te investeren als het vervolgens op de werkvloer niet zichtbaar wordt?

Wij geloven in een aanpak waarbij niet alleen boven water gekeken wordt naar wat nodig is. We duiken onder water en gaan in beeld brengen waar gedachten, opvattingen en overtuigingen een belemmering vormen. We duiken nog dieper om ook motivatie en wil in beeld te krijgen. Pas als we dit beeld scherp hebben, kunnen we werken aan een teamdoel.

Het Kerngroep logo bestaat uit drie cirkels die een metafoor zijn voor de ijsberg. We analyseren een teamvraag vanuit onze drie cirkels, van binnen naar buiten, om te achterhalen waar het wringt en wat het team echt nodig heeft.

Voor team en persoonlijke groei

Passie

De binnenste cirkel vormt de kern en staat voor passie.

 

Passie is de motor achter je handelen.

Het zit in je kern. Je ziet en voelt het direct als iemand passie heeft voor wat hij doet: de energie spat er af. Je wordt blij van de ander.

 

Het omgekeerde is ook meteen zichtbaar.

Als de passie ontbreekt, is de fut eruit.

 

Het is belangrijk om gebrek aan passie of demotivatie in het team op te sporen en te onderzoeken wat nodig is om (weer) in de flow te komen.

 

De vraag is: wat is er precies aan de hand?

Lees verder

Mindset

De middelste cirkel staat voor mindset, oftewel je gedachten, opvattingen en overtuigingen.

 

Een gedachte is een denkbeeld dat iemand heeft over een situatie, persoon of groep. Deze beeldvorming leidt tot gedrag dat de persoon passend vindt.

Een opvatting is een mening. Het betekent hoe iemand over iets denkt.

Een overtuiging is een geloof, iets wat iemand zeker weet.

 

De mindset is bepalend voor wat je in gedrag laat zien: jouw denken bepaalt jouw handelen.

 

Welke opvattingen en overtuigingen zorgen ervoor dat teamdoelen niet gerealiseerd worden?

Lees verder

Skills

De buitenste cirkel staat voor het gedrag en de aanwezige skills en vaardigheden.

 

Gedrag is de waarneembare interactie tussen een persoon en zijn omgeving.

Het gaat om verbale en non-verbale uitingen.

 

Skills en vaardigheden zijn handelingen die iemand beheerst. Hier wordt zichtbaar of een team goed functioneert en in balans is of niet.

 

Als het team niet goed functioneert, onderzoeken we waar het aan schort. Zijn er belemmerende overtuigingen of is er een gebrek aan motivatie?

 

Of ontbreken de juiste skills en vaardigheden?

 

Lees verder
Contact